Hôn nhân ngắn ngủi của quỳnh hoa "hôn nhân trong ngõ hẹp"