B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa cùng nông nô.

Bạn đang xem: Lãnh địa phong kiến là gì

Lời giải

Đáp án: C

Giải thích chi tiết

* Lãnh địa phong kiến:là một đơn vị bao gồm trị với kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

* Đời sống ghê tế trong lãnh địa:

- Lãnh địa là cơ sở khiếp tế đóng kín, mang ý nghĩa chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi mua sắm với bên ngoài.

- Nông nô là người sản xuất chính trong những lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất với lệ thuộc vào lãnh chúa.

* Đời sống chính trị trong lãnh địa:

- Mỗi lãnh địa là một đơn vị chủ yếu trị độc lập.

- các lãnh chúa gồm quyền cai trị lãnh địa của bản thân như một ông vua, gồm quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, tất cả chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

- Một số lãnh chúa lớn còn buộc bên vua ban cho bạn quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, công ty vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

- trong số lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn hạ rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng bên trên sự bóc tách lột đánh thuế với sức lao động của nông nô.

*

Kiến thức mở rộng

1. Khái niệm lãnh địa phong kiến.

-Phong kiếnlà cấu trúc làng mạc hội chuyển phiên quanh những mối quan liêu hệ xuất phạt từ việc sở hữu đất đai để đổi lấy lao động. Tạichâu Âu, chế độ này là một tổng hợp các tục lệ pháp lý và quân sự nở rộ vào giai đoạn từthế kỷ 9tới15.

-Về mặt thuật ngữ, chế độphong kiến(phong tước, kiến địa) là một từ gốc Hán-Việt:封建, xuất phát từ hệ tư tưởng bao gồm trị thờiTây Chu,Trung Quốc. Vào thời này, vua Chu ra chế độ đem đất đai phong mang lại bà bé để kiến lập những nước chư hầu gọi là "phong kiến thân thích". Bởi chế độ này giống chế độ phong đất mang đến bồi thần ởChâu Âunên người ta đã cần sử dụng chữ "phong kiến" để dịch chữféodalitétừ tiếng Pháp. Tuy vậy cả hai chữ này chỉ mới phản ánh hình thức phân phong đất đai chứ chưa phản ánh bản chất của chế độ đó. Trong số ngôn ngữ châu Âu,féodalitébắt nguồn từ chữfeodtrongtiếng Latinhnghĩa là "lãnh địa phụ vương truyền con nối".

-Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối cùng chiếm hữu đất đai củachế độ quân chủthời xưa, vào thờiquân chủ chuyên chế. Vào nhiều trường hợp, những thời kỳquân chủtrước cơ cũng được gọi là thời kỳ phong kiến. Tuy nhiên, vào thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độquân chủ lập hiến, do đó phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ giỏi là một hình thái của chế độ quân chủ.

Xem thêm: Cắn Tiếng Anh Là Gì ? Chó Cắn Tiếng Anh Là Gì

- Lãnh địa là một quần thể đất rộng lớn: ở đó bao gồm cả đất trồng trọt. Trong khu vực đất của lãnh chúa bao gồm những thọ đài, dinh thự, đơn vị thờ, công ty kho, chuồng trại... Tất cả hào sâu, tường cao, tạo thành những pháo đài kiên cố.