Kiến thức về các Tài khoản sổ loại và bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài chính gồm 4 bước cơ bản: Thu thập triệu chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hòa hợp thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước một kế toán sử dụng những loại sổ sách khác nhau để triển khai quy trình.

Bạn đang xem: Ledger account là gì

*

Phạm vi bài xích học sau đây sẽ triệu tập vào bí quyết ghi nhận những tài khoản bên trên sổ loại (Ledgers) bằng cách thức ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping).

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây bút toán képCách ghi nhận các tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan lại về sổ cái (Ledger)

a. Định nghĩa cùng phân loại

Sau khi các giao dịch kinh tế tài chính phát sinh trong công ty lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry), kế toán sẽ tổng hợp lên các tài khoản trên sổ cái.

Sổ chiếc (Ledger) là một trong loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ tài chính - tài thiết yếu phát sinh của từng tài khoản kế toán trong những kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Có 3 các loại sổ dòng cơ phiên bản trong công ty lớn bao gồm:

Sổ cái chung (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán tất cả chứa những tài khoản phi cá nhân (impersonal accounts) tổng hợp các vấn đề tài thiết yếu của doanh nghiệp.Sổ cái các khoản phải thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận những tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng khách hàng hàng của doanh nghiệp.Sổ cái những khoản bắt buộc trả (Payables ledger): Là sổ loại ghi nhận các tài khoản cá thể (personal accounts) của từng công ty cung cấp của doanh nghiệp.
*

Trong doanh nghiệp, kế toán đã sử dụng phương thức ghi nhận cây bút toán kép (double entry bookeeping) để hạch toán những tài khoản sổ cái.

b. Mối liên hệ giữa các sổ cái
*

Trên sổ loại chung, vẫn có các tài khoản phải thu quý khách (Receivables), yêu cầu trả nhà cung ứng (Payables). Tuy nhiên các thông tin tài khoản này ghi dấn tổng giá bán trị của các khoản nên thu/phải trả chứ không ghi rõ từng khoản đề nghị thu/phải trả từng khách hàng hàng/nhà cung cấp.

2. Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận bút toán kép được xây dựng dựa trên cơ sở: Mỗi giao dịch kế toán các có tác động kép (dual effect) đến cả bên Nợ cùng bên bao gồm trên tài khoản kế toán.

Trong hệ thống ghi nhận cây viết toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán vạc sinh sẽ được ghi vào bên Nợ và mặt Có của những đầu tài khoản tương xứng một khoản bằng nhau. Bởi vì thế, tổng cực hiếm của mặt Nợ luôn luôn bởi giá trị của bên Có vào doanh nghiệp.

Xem thêm: World Cup 2022: Cách Xem Bóng Đá Đội Tuyển Việt Nam

Các ghi nhận cây viết toán kép thường xuyên gặp:

*
Ví dụ: Nếu tài sản trong doanh nghiệp tăng lên, kế toán đang ghi thừa nhận giá trị tăng thêm đó vào bên Nợ (Debit) của tài khoản gia tài (Asset) bên trên sổ cái.

3. Cách ghi nhận những tài khoản trên sổ dòng (Ledger accounts)

a. Cách ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái chung (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ cái chung:

*

Kế toán ghi dấn như sau:

*

*

b. Biện pháp ghi nhận tài khoản Sổ cái các khoản yêu cầu thu (Receivables Ledger)

-->