Hàm IFERROR trong Excel nằm trong hàm Excel cơ bản, hàm logic để trả về giá bán trị mong muốn khi đk của hàm này cho tác dụng lỗi. Trong khi bọn họ tính toán dữ liệu trong Excel thì việc lỗi khi triển khai là điều cần yếu tránh khỏi. Lỗi Excel rất có thể xảy ra ở ngẫu nhiên hàm nào như hàm Vlookup,... Và kèm theo với các mã lỗi khác nhau như lỗi #VALUE ngày tháng trong Excel.

Bạn đang xem: Lệnh iferror

Hàm IFERROR vẫn giúp chúng ta phát hiện nay lỗi sai trong bảng tài liệu và xử lý những lỗi đó. Quý giá được trả về đã tùy vào người tiêu dùng chỉ định khi bao gồm hàm bị sai. Nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn độc giả cách thực hiện hàm IFERROR vào Excel.


1. Phương pháp hàm IFERROR Excel

Hàm IFERROR bao gồm công thức là =IFERROR(value, value_if_error). Trong đó:

Value: Đây là đối số đề nghị kiểm tra. Rất có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là quý giá bắt buộc.Value_if_error: Đây là giá trị trả về mà hướng dẫn và chỉ định nếu công thức bị lỗi.Giá trị Value_if_error chúng ta có thể khai báo là khoảng chừng trắng (“”), bởi 0, một dòng thông báo ví dụ “Kết quả lỗi”,…Giá trị Value_if_error được trả về khi cách làm trả về cực hiếm với các kiểu lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

2. Cách dùng hàm IFERROR vào Excel

Bạn tải bài bác tập hàm IFERROR vào Excel có giải mã theo link dưới đây.

Ví dụ 1: Bảng tính điểm trung bình

Chúng ta gồm bảng điểm các môn dưới đây và yêu ước tính trung bình cùng 3 môn trải qua phép tính, mà không sử dụng hàm AVERAGE.


Trước hết chúng ta nhập phép tính trung bình cộng như thông thường rồi thừa nhận Enter làm cho ra kết quả. Kế tiếp kéo ô kết quả đầu tiên xuống hồ hết ô còn lại.

Có thể thấy một số trong những ô dữ liệu bên dưới do nhập sai giá bán trị nên có công dụng báo lỗi như hình. Nếu chúng ta để bởi thế thì bảng dữ liệu khá xấu. Cố kỉnh vào để lỗi do đó thì bạn cũng có thể sử dụng hàm IFERROR để thay bằng giá trị khác.


Chúng ta nhập công thức tính là =IFERROR((C2+D2+E2)/F2,"Sai phép tính") rồi thừa nhận Enter.

Khi số liệu sống từng ô đúng thì hiển thị kết quả. Bạn kéo xuống hồ hết ô còn lại để kiểm tra. Ô như thế nào nhập sai số thì mang đến ra công dụng Sai phép tính như bên dưới đây.


Ví dụ 2: Tính % món đồ đã bán

Chúng ta tất cả bảng tổng kết tiếp sau đây với số lượng hàng đã chào bán và mặt hàng trong kho đang lấy. Bọn họ sẽ tính % trong Excel bằng cách chia mặt hàng đã bán ra cho tổng kho nhằm ra tác dụng % phải tìm.

Bạn nhập phép tính =C2/D2 rồi nhận Enter và đã tạo ra kết quả.

Tại bảng có một số trong những giá trị trong ô đã chào bán và tổng kho bị lỗi nên những lúc tính % đã hiển thị báo lỗi như hình dưới đây. Bọn họ cũng có thể thay báo lỗi này bởi giá trị khác.


Tại ô trước tiên bạn nhập công thức =IFERROR(C2/D2,“Lỗi nhập sai”) rồi nhận Enter.

Với đa số ô nhập đúng số liệu vẫn hiển thị kết quả. Còn với số đông ô nhập không nên sẽ vậy bằng thông báo như bên dưới đây.

Xem thêm: Kinh Doanh Bánh Tráng Tây Ninh, Chính Sách Đại Lý Và Ctv Bán Đặc Sản Tây Ninh

Như vậy hàm IFERROR trong Excel rất giản đơn sử dụng. Bọn họ chỉ yêu cầu nhập tên hàm rồi bí quyết tính cùng giá trị sửa chữa cho báo lỗi là được. Người dùng rất có thể nhập giá trị thay thế tùy thích.

Chúc các bạn thực hiện tại thành công!


4,2 ★ 9