LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU GIỮA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VÀ BÓNG ĐÁ THÁI LAN