Cách sửa lỗi cập nhật lmht khi update phiên bản lỗi