Long nhat: scandal giới tính, đời tư của bà tám long nhật