Điều kiện sale dịch vụ ăn uốnđược tứ vấn chuyên môn bởiLuật sư Mai Tiến Dũng.Luật sư Mai Tiến Dũnglà luật sư điều hành doanh nghiệp Luật trách nhiệm hữu hạn Practical Law - Đoàn qui định sư Tp. Hà Nội. Công cụ sư Mai Tiến Dũng còn là Đấu giá bán viên, quản tài viên, nhân viên Thừa phát lại, nhân viên công chứng, phóng viên báo chí của Tạp chí bạn cao tuổi, chuyên viên môi giới bất động sản cao cấp.
-->