*

Giải ưng ý nghĩa của cụm từ "Make my day"

Nghĩa là: tạo nên ai đó cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Bạn đang xem: Make my day là gì

Ví dụ:


Seeing those little kids having so much fun just made my day.

Nhìn đám trẻ đã vui vẻ như thế này làm cho tôi thực sự hạnh phúc.

Cùng top lời giải tìm hiểu các nhiều từ đi cùng với make nhé:


STT

Cụm tự đi với make

Nghĩa tiếng Việt

1Make a bargain for Sth/with SbMặc cả về cái gì
2Make a phản hồi on/up StPhê bình điều gì
3Make a promise to do StHứa làm dòng gì, điều gì đó
4Make the bed Làm giường, dọn giường
5Make upTrang điểm
6Make up StSáng tác, bịa đặt
7Make up storyBịa chuyện
8Make up for StĐền bù mang lại ai
9Make amends to Sb for StBồi thường mang lại ai về mẫu gì
10Make one’s mind to do StQuyết định làm cái gì
11Make for Sb lớn be in the direction for SpĐi về hướng
12Make St Over lớn SbChuyển nhượng vật gì một biện pháp hợp pháp đến ai
13Make progressing in St/VingTiến bộ trong vấn đề gì
14Make use of StTận dụng triệt để dòng gì
15Make considerable use of StTận dụng đáng kể dòng gì
16Make ends meetChi tiêu phù hợp lý
17Make Sb + adjLàm đến ai như vậy nào
18Make Sb happyLàm mang lại ai hạnh phúc
19Make friend with SbLàm quen với ai
20Make Sb sleepLàm đến ai ngủ
21Make Sb to lớn StBắt ai làm cho gì
22Make offVội vã đi/chạy, đặc biệt là để chạy trốn
23Make off withĂn trộm thứ gì đó và (nhanh chóng) sở hữu đi
24Make outCố thay để thấy ai đó hoặc cái gì đó; tuyệt nghe về ai kia hoặc vật gì đó; hay hiểu được ai kia hoặc đồ vật gi đó
25Make (something) out to lớn beKhẳng định
26Make a cakeLàm bánh
27Make noiseLàm ồn
28Make moneyKiếm tiền
29Make a contribution toGóp phần
30Make an impression on sbGây tuyệt hảo với ai
31Make a decisionQuyết định
32Make a habit of sthTạo thói quen làm cho gì
33Make a livingKiếm sống
34Make allowance for sbChiếu vậy cho ai
35Make a fuss over sthLàm rối, làm cho ầm cái gì đấy lên
36Make a messBày bừa ra
37Make the most/the best of sthTận dụng triệt để
38Make way for sb/sthDọn đường cho ai, mẫu gì
39Make a complaintPhàn nàn, khiếu kiện, năng khiếu nại
40Make a purchaseMua một món hàng
41Make a planLên kế hoạch
42Make a requestĐề nghị/ yêu thương cầu
43Make arrangements forSắp đặt, dàn xếp
44Make a change / changesĐổi mới
45Make a choiceChọn lựa
46Make a phản hồi / comments (on)Bình luận, chú giải
47Make a mistakePhạm không đúng lầm, nhầm lẫn
48Make a phone callGọi điện thoại
49Make a journey/ a trip / journeysĐi du hành
50Make a remarkBình luận, nhấn xét.
51Make a speechĐọc diễn văn
52Make a wishƯớc
53Make an exceptionTạo nước ngoài lệ, cho phép một nước ngoài lệ

Một số lấy ví dụ để bạn tham khảo:

- Make for: Di chuyển về hướng

Ex: Make for the hills, a tsunami is approaching!

Tiến về phía ngọn đồi ngay, sóng thần vẫn ập đến!

The train is making for tp hcm (Tàu lửa đang đi về phía HCM)

- Make off: vội vã đi/chạy, nhất là để chạy trốn

Ex: The thieves had to make off in their car when the police arrived.

Những tên trộm đề xuất chạy trốn vào vào xe của bọn chúng khi công an tới.

- Make out something: lập lên, dựng lên

ex: I’ve just made out a menu (tôi vừa new lập lên 1 danh sách)

The man made out a cheque (người bọn ông “viết” một tờ séc)

- Make out: hiểu được, vậy ý được, gọi được (mang ý nghĩa sâu sắc phủ định)

ex: I couldn’t make out when he wrote

(Tôi cần thiết đọc được hắn viết mẫu gì)

- Make off with : ăn trộm thứ nào đó và (nhanh chóng) sở hữu đi

Ex: The looters made off with all money that were in the computer store.

Những kẻ chiếm đã cuỗm đi lấy toàn bộ tiền ở siêu thị máy tính.

- Make up for : đền bù, bồi thường

Giải thích: khổng lồ provide something good, so that something bad seems less important

Ex: Nothing can 3d for the loss of a child.

Không gì có thể bù đắp cho câu hỏi mất đi một đứa trẻ.

- Make something over to lớn somebody: chuyển nhượng cho

Ex: Mary made this fashion siêu thị over to lớn her aunt.

Mary đã chuyển nhượng cửa hàng thời trang này mang đến dì của mình.

Xem thêm: Soi Kèo Bóng Đá U16 - Kết Quả Bóng Đá U16 Châu Đại Dương 2021

- Make something of something: hiểu được ý nghĩa hay thực chất của một lắp thêm gì đó.

Ex: Can you make anything of these signals?

Bạn rất có thể hiểu gì về gần như ký hiệu này không?

- Make up your mind: quyết định

Ex: I can’t make up my mind about Tom. Shall we give him the job?

Tôi quan trọng ra quyết định về Tom. Liệu bạn cũng có thể cho anh ấy một công việc?