nội dung bài viết này, diyxaqaw.com sẽ cung cấp hai mẫu báo cáo kết quả marketing hiện đang rất được áp dụng tương tự như hướng dẫn phương pháp lập báo cáo theo quy định.
Mẫu report kết quả sale mới độc nhất vô nhị (Ảnh minh họa)

2. Mẫu report kết quả kinh doanh theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC


Đơn vịbáo cáo:.....................

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

01

2. Những khoản sút trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ (10= 01-02)

10

4. Giá chỉ vốn sản phẩm bán

11

5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (20=10-11)

20

6. Doanh thu chuyển động tài chính

21

7. Ngân sách chi tiêu tài chính

22

- vào đó:Chi chi phí lãi vay

23

8. đưa ra phí cai quản kinh doanh

24

9. Lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh

(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24)

30

10. Thu nhập khác

31

11. Ngân sách khác

32

12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)

40

13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)

50

14. Giá cả thuế TNDN

51

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60=50 - 51)

60

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) phần lớn chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình bày nhưng không được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối cùng với trường hợp thuê thương mại dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng cam kết hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cungcấpdịch vụ kế toán.


- report kết quả hoạt động kinh doanh bội nghịch ánh tình trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao hàm kết quả từ vận động kinh doanh bao gồm và tác dụng từ các chuyển động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

- báo cáo kết quả vận động kinh doanh gồm gồm 5 cột:

+ Cột số 1: những chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các chỉ tiêu của report này được miêu tả chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ report năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

(2) Về cửa hàng lập báo cáo

- Căn cứ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

- địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến một số loại 9.

Xem thêm: Download Game Đua Xe 3D Miễn Phí Trò Chơi, Download Game Đua Xe 3D Offline Hay Nhất

Trên đấy là hai mẫu báo cáo kết quả marketing hiện đang rất được áp dụng. Ví như có thắc mắc liên quan, các bạn đọc vui lòng gọi đến 1900.6192 nhằm được support miễn phí.