Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông bốn 200. Báo cáo KQHĐKD phản ánh tình hình cùng hiệu quả hoạt động marketing của người sử dụng, bao gồm công dụng từ vận động marketing chủ yếu với hiệu quả từ bỏ những vận động tài chính với hoạt động không giống của công ty. Bài viết tiếp sau đây xin gợi ý chúng ta lập bảng report tác dụng kinh doanh theo Thông tư 200.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

1. Nguyên ổn tắc lập bảng report hiệu quả marketing theo Thông tư 200 đề nghị lưu lại ý:

– Doanh nghiệp Khi lập bảng Báo cáo kết quả vận động kinh doanh tổng vừa lòng thân công ty lớn và đơn vị cấp bên dưới không có bốn giải pháp pháp nhân hạch tân oán phụ thuộc vào, công ty yêu cầu thải trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập cá nhân, ngân sách tạo nên từ bỏ những thanh toán nội cỗ.

Báo cáo kết quả chuyển động marketing bao gồm có 5 cột:

– Cột số 1: Các tiêu chuẩn báo cáo;

– Cột số 2: Mã số của những tiêu chí tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu khớp ứng cùng với các chỉ tiêu của báo cáo này được biểu hiện chỉ tiêu bên trên Bản ttiết minch Báo cáo tài chính;

– Cột số 4: Tổng số phát sinh vào kỳ báo cáo năm;

– Cột số 5: Số liệu của năm trước (nhằm so sánh).

2. Cơ sở lập bảng báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 200

– Căn uống cứ đọng Báo cáo công dụng hoạt động kinh doanh của thời gian trước.

– Căn uống cứ đọng vào sổ kế tân oán tổng vừa lòng cùng sổ kế toán thù chi tiết trong kỳ cần sử dụng cho những thông tin tài khoản trường đoản cú loại5 mang đến loại 9.

*

Hình ảnh: Cách lập bảng báo cáo tác dụng marketing theo thông bốn 200

3. Cách lập bảng báo cáo công dụng kinh doanh theo Thông tư 200 đối với từng chỉ tiêu.

3.1. Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức (Mã số 01):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh mặt Có TK 51một trong các kỳ báo cáo.

– Lúc đơn vị cung cấp bên trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tứ bí quyết pháp nhân, những khoản doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ gây ra từ những thanh toán giao dịch nội cỗ đa số nên loại bỏ.

– Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm những một số loại thuế gián thu, nhỏng thuế GTGT tất cả thuế GTGT nộp theo phương pháp thẳng, thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường cùng những loại thuế, mức giá loại gián thu không giống.(Đây là một điểm không giống của report tác dụng kinh doanh theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC với báo cáo hiệu quả marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.2. Các khoản sút trừ lệch giá (Mã số 02):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng tạo ra Nợ TK 511 đối ứng với bên Có những TK 52một trong kỳ báo cáo.

– Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm những khoản thuế loại gián thu, chi phí mà lại công ty ko thừa hưởng yêu cầu nộp NSNN do các khoản này về thực chất là các khoản thu hộ Nhà nước, không phía bên trong cơ cấu lợi nhuận với ko được coi là khoản giảm trừ lợi nhuận. (Đây là 1 trong những điểm không giống của report tác dụng marketing theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC với báo cáo công dụng kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ (Mã số 10):

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

3.4. Giá vốn mặt hàng phân phối (Mã số 11):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh mặt Có TK 632 đối ứng bên Nợ TK 911 trong kỳ report.

3.5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 20):

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

3.6. Doanh thu chuyển động tài chính (Mã số 21):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên bên Nợ TK 515 đối ứng cùng với bên Có TK91một trong các kỳ báo cáo.

3.7. Ngân sách chi tiêu tài thiết yếu (Mã số 22):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số tạo ra bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK91một trong những kỳ báo cáo.

3.8. Chi tiêu lãi vay mượn (Mã số 23):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 635 (chi tiết chi phí lãi vay)

3.9. Chi tiêu bán sản phẩm (Mã số 25):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng số số tạo ra bên Có TK 641 đối ứng với bên NợTK 911 trong những kỳ report.

3.10. Chi phí làm chủ công ty (Mã số 26):

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số số tạo nên mặt Có TK 642 đối ứng cùng với bên NợTK 91một trong các kỳ report.

3.11. Lợi nhuận thuần từ bỏ vận động marketing (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ảnh tác dụng vận động sale của doanh nghiệp vào kỳ report.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

3.12. Thu nhập không giống (Mã số 31):

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 đối ứng với mặt Có TK 911 trong những kỳ báo cáo.

– Riêng đối với thanh toán thanh hao lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn cực hiếm sót lại của TSCĐ, BĐSĐT với chi phí thanh khô lý.

3.13. Ngân sách không giống (Mã số 32):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số phát sinh mặt Có TK 811 đối ứng với mặt Nợ TK 91một trong những kỳ report.

– Riêng đối với thanh toán giao dịch tkhô hanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn quý giá còn lại của TSCĐ, BĐSĐT với chi phí thanh khô lý.

3.14. Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

3.15. Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (Mã số 50):

Mã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

3.16. túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành (Mã số 51):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng cộng tạo nên mặt Có TK 8211 đối ứng cùng với mặt Nợ TK 911 bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc địa thế căn cứ vào số tạo ra mặt Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 91một trong kỳ báo cáo.

3.17. giá thành thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại (Mã số 52):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng thể phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng với mặt Nợ TK 911 bên trên sổ kế tân oán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số tạo nên mặt Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong các kỳ báo cáo.

Xem thêm: Thơm Tiếng Anh Là Gì ? 70+ Tên Các Loại Tinh Dầu Bằng Tiếng Anh

3.18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (Mã số 60):

Mã số 60 = Mã số 50 – ( Mã số 51 + Mã số 52)

3.19. Lãi cơ phiên bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70):

Lãi cơ bản bên trên CP = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia mang đến cổ đông mua CP phổ -Số trích quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh ) /Số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ quát sẽ lưu lại hành vào kỳ

3.20. Lãi suy sút trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy bớt bên trên CP được xác định nhỏng sau

Lãi suy giảm trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang lại người đóng cổ phần cài CP phổ quát thông -Số trích quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi ) / (Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổthông sẽ lưu giữ hành trong kỳ +Số lượng cổ phiếu phổ thông dự con kiến được thi công thêm )

4. Tải chủng loại bảng báo cáo tác dụng gớm doanhtheo thông bốn 200

+ Mẫuwordbảng báo cáo kết quả sale theo thông tư 200

+ Mẫu excelbảng report hiệu quả kinh doanh theo thông tư 200

5. Tải phần mềm kế toán thù excel theo thông tư 200

Các chúng ta chat với support viên giờ hành thiết yếu để sở hữu những tệp tin trên nha

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

Tải thông tứ trọn bộ thông tứ 200 - vừa đủ gì

Cách lập bảng phẳng phiu kế toán thù theo thông bốn 200

Cách lập bảng giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo thông tứ 200

Cách lập bản tngày tiết minch report tài chủ yếu theo thông tư 200

Hướng dẫn lập report tài thiết yếu, soát sổ cùng sửa đổi sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế mới nhất

Các cơ chế kế toán thù hiện tại hành

Khóa kế toán thù tổng vừa lòng thực hành trên hóa đối chọi, chứng trường đoản cú thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành cách xử lý những nghiệp vụ hạch toán thù, tính thuế, kê knhị thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài thiết yếu, quyết toán thuế thời điểm cuối năm ...

*

Tặng Ngay ngay 400.000 đồng khi ĐK trước 3 cho tới 5 ngày ( 200.000 tiền khía cạnh + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng xu tiền khía cạnh Lúc tất cả voucher của học tập viên cũ tặngkhuyến mãi ngay thêm 50.000 cho từng sinc viênTặng Ngay cđộ ẩm nang kế toán thù thuế rất hay và một thể lợiMiễn phí bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán thù in color đẹpMiễn phí khóa tài năng viết CV cùng chất vấn xin việcMiễn giá thành 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn tổn phí 100% lệ tổn phí thi và cấp triệu chứng chỉĐược cấp cho bạn dạng quyền ứng dụng MISA SME trị giá chỉ 10.990.000đ , với phần mềm kế toán thù Excel

Từ khóa: Cách lập bảng báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 200, Hướng dẫn lập lập bảng báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tứ 200, Hướng dẫn lập lập bảng báo cáo KQKD theo Thông tư 200