ERA vinh dự cung cấp mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng Anh dùng làm cho tài liệu tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu dịch sổ hộ khẩu tiếng anh

Ngoài dịch thuật sổ hộ khẩu, ERA còn triển khai dịch thuật nhiều tài liệu liên quan khác vào việc sẵn sàng hồ sơ visa, làm hồ sơ kết hôn, làm hồ sơ lao động, hồ sơ du học ,… như: dịch giấy khai sinh giờ đồng hồ Anh, dịch CMND giờ Anh, dịch giấy kết hôn, dịch học tập bạ giờ Anh, dịch bằng giỏi nghiệp cấp cho 3, dịch lý lịch bốn pháp, …

Liên hệ ngay lập tức với ERA để nhấn được làm giá dịch thuật rất tốt !

*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

————————

HO chi MINH CITY

HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK

Full Name of Householder: ……………………

House No.: …………………… Street: Ward, Village: District, Town:

No. ……………………

HOUSEHOLDER

——————————

Full Name: …………………… Codename: …………………… Date of Birth: …………………… Male/Female Place of Birth: …………………… Native Place: …………………… Ethnic Group: …………………… Religion: Occupation: …………………… Working Place: …………………… ID thẻ Number: …………………… Date of Issue: ……… Place of Issue ……… Date of Arrival: …………………… Place of Residence before Arrival:……………

………………… On Behalf of …………………………………….. …………………… (Signed & Sealed) …………………………………..

RELATION WITH THE HOUSEHOLDER:…..…

————————

Full Name: …………………… Codename: …………………… Date of Birth: …………………… Male/Female Place of Birth: …………………… Native Place: …………………… Ethnic Group: …………………… Religion: Occupation: …………………… Working Place: …………………… ID thẻ Number: …………………… Date of Issue: ……… Place of Issue ……… Date of Arrival: …………………… Place of Residence before Arrival:……………

………………… On Behalf of …………………………………….. …………………… (Signed and Sealed) …………………………………..

Xem thêm: Bài Tập Về Từ Chỉ Sự Vật Lớp 2 Luyện Từ Và Câu: Từ Chỉ Sự Vật

. ……………………

RELATION WITH THE HOUSEHOLDER:…..…

————————

Full Name: …………………… Codename: …………………… Date of Birth: …………………… Male/Female Place of Birth: …………………… Native Place: …………………… Ethnic Group: …………………… Religion: Occupation: …………………… Working Place: …………………… ID card Number: …………………… Date of Issue: ……… Place of Issue ……… Date of Arrival: …………………… Place of Residence before Arrival:……………

………………… On Behalf of …………………………………….. …………………… (Signed and Sealed) …………………………………..