Lại bắc hải đăng,mc lại văn sâm thời trẻ tóc dài, quần ống loe