Danh tã­nh ngæ°á»i ä‘ã n ã´ng ä‘ứng sau mẹ cæ°á»ng äã´ la, cã¹ng ä‘iều hã nh ‘ä‘ế chế’ quốc cæ°á»ng gia lai