Minh hà,lý hải: vợ thích mua gì tôi đều chiều mà không đắn đo