Vì sao minh thuận qua đời 7 tiếng mới công bố thông tin?