Mỗi hoa mà 2 tên boss 1 chiến hạm câm lặng hút được sẽ hồi bao nhiêu máu?