mùa xuân vừa đến hoa về trên hồ hết bàn tay và em vừa đến cố kỉnh màu áo new vì anh Nguyện cho một ngày tháng êm đềm tựa như những sớm mai rất nhiều nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang nhìn về anh và anh lại nhớ mọi giờ em đứng đợi trông 1 mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh Tình yêu tìm thấy hoàn mỹ trong tối bão giông thân hoang tàn quên khuấy nơi cuối đường có em ... Riêng mong chờ anh Như chưa từng có đông đảo phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những con phố anh đi rồi cũng chuyển anh về bên em Như anh được sinh sống giây phút trước tiên Có em tận tới những giây sau cuối Suốt cuộc sống anh luôn nhớ chân tình dành hết đến em.


Bạn đang xem: Mùa xuân lại đến hoa về trên những bàn tay


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giới Thiệu Về Nghề Kinh Doanh Hoa Kiểng, Có Nên Mở Cửa Hàng Cây Cảnh Hay Không

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.