Theo biện pháp pháp luật, sale vận tải bởi xe xe hơi là việc áp dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên phố bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải đường bộ thu tiền trực tiếp và sale vận download không thu tiền trực tiếp. Giống như các chuyển động kinh doanh khác, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải nộp lệ giá thành môn bài, thuế cực hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

Lệ phí tổn môn bài

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức đóng lệ chi phí môn bài được quy định đối với tổ chức, cá thể hoạt đụng sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ như sau:

Đối với tổ chức:

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi vào giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh; ngôi trường hợp không có vốn điều lệ thì địa thế căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận đăng cam kết đầu tư.Tiền lệ giá thành môn bài
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ việt nam đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, vị trí kinh doanh, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính khác1.000.000 đồng/năm

Đối với cá nhân:

Doanh thuTiền lệ mức giá môn bài
Trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Trên 300 mang lại 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Trên 100 mang lại 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm
Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuốngMiễn lệ mức giá môn bài

Thuế giá trị gia tăng

Đối với tổ chức

a. Tổ chức marketing vận cài đặt nộp thuế theo phương thức khấu trừ

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

· Số thuế GTGT đầu ra = tổng cộng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất kho ghi bên trên hóa đơn GTGT

· Số thuế GTGT nguồn vào = tổng cộng thuế GTGT của hàng hóa, thương mại & dịch vụ mua vào ghi trên hóa đối chọi GTGT

b. Tổ chức sale vận download nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

Số thuế GTGT nên nộp = phần trăm % x với doanh thu

· tỷ lệ % nhằm tính thuế GTGT trên lệch giá được nguyên lý đối với chuyển động kinh doanh vận tải đường bộ là 3%;

· lệch giá để tính thuế GTGT là tổng cộng tiền bán dịch vụ thực tiễn ghi bên trên hóa đơn bán sản phẩm đối với thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT bao hàm các khoản phụ thu, chi phí thu thêm mà cơ sở sale được hưởng.

-->