Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh