Danh hài chiến thắng tiết lộ thu nhập hàng trăm triệu/tháng và 'cô gái' đặc biệt