Nghệ sĩ cải lương vũ linh: thời trẻ sức lực dữ lắm, tập tuồng thâu đêm suốt sáng