Mỹ Tâm Chính Thức Thừa Nhận Yêu Mai Tài Phến Từ Gần 2 Năm Trước