MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 35/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày thứ nhất tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020- 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ phương pháp Tổ chức chính quyền địa phương ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật, sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtTổ chức chính phủ và nguyên lý Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm2019;

Căn cứ nguyên tắc Đất đai ngày 29 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của vẻ ngoài Đấtđai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của cơ quan chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng01 năm 2017 của cơ quan chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Nghị định chế độ chi tiếtthi hành quy định Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng12 năm 2019 của cơ quan chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông bốn số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết mộtsố điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm năm trước của chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30tháng 06 năm năm trước của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên Quy định đưa ra tiếtphương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất; định giá đất cụ thểvà tứ vấn khẳng định giá đất;

Căn cứ nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Tây Ninh về báo giá đất áp dụngtrên địa phận tỉnh Tây Ninh quá trình 2020 - 2024;

Thực hiện Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14 ngày 10tháng 01 năm 2020 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội về việc thành lập và hoạt động thị thôn HòaThành, thị xã Trảng Bàng và thành lập và hoạt động các phường, thôn thuộc thị thôn Hòa Thành, thịxã Trảng Bàng;

Theo ý kiến đề xuất của người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môitrường trên Tờ trình số 5567/TTr-STNMT ngày 24 mon 8 năm 2020.

Bạn đang xem: Bán nhà đất tại huyện hòa thành, tây ninh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèm theo quyết định này báo giá đất áp dụng trên địabàn tỉnh Tây Ninh quy trình tiến độ 2020 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 10 mon 9năm 2020 và thay thế Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày trăng tròn tháng 12 năm 2019 củaUBND thức giấc Tây Ninh ban hành Bảng giá đất vận dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từnăm 2020 mang lại năm 2024.

Điều 3. Giao người có quyền lực cao Sở tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợpvới những Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, chiến lược và Đầu tư, viên Thuế tỉnh hướngdẫn, soát sổ và tổ chức triển khai triển khai triển khai Quyết định này theo quy định.

Điều 4. Chánh công sở Đoàn ĐBQH, HĐND và ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành trong tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchịu trọng trách thi hành ra quyết định này./.

vị trí nhận: - Văn phòng thiết yếu phủ; - bộ Tài nguyên với Môi trường; - bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - bộ Tài nguyên với Môi trường; - Cục kiểm tra Văn bản QPPL- cỗ Tư pháp; - sở tại Tỉnh ủy; - thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - CT, các PCT ủy ban nhân dân Tỉnh; - Như Điều 4; - Sở bốn pháp; - CVP, PVP: Long, Nhung; CVK; - Trung chổ chính giữa Công báo- Tin học tỉnh; - Lưu: VT.VP. ĐĐBQH, HĐND và ủy ban nhân dân tỉnh. V BANG GIA DAT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH trần Văn Chiến

BẢNG GIÁ ĐẤT

ÁPDỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024(Ban hành kèm theo ra quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày thứ nhất tháng 9 năm 2020 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: chính sách này lao lý về Bảnggiá những loại khu đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quy trình tiến độ 2020-2024.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đến tổ chức, hộ giađình, cá nhân có tương quan đến tài chính đất đai trong công tác làm chủ sử dụngđất trên địa phận tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Bảng giá đất được sửdụng làm địa thế căn cứ để

1. Tính tiền thực hiện đất khi bên nước công nhận quyềnsử dụng khu đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích s trong hạn mức;cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ khu đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệpkhông buộc phải là khu đất ở sang đất ở đối với phần diện tích s trong giới hạn mức giao khu đất ởcho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế thực hiện đất.

3. Tính giá tiền và lệ phí tổn trong quản ngại lý, sử dụng đấtdai.

4. Tính chi phí xử phạt phạm luật hành chính trong lĩnhvực khu đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho bên nước khi khiến thiệthại trong quản lý và thực hiện đất đai.

6. Tính giá trị quyền thực hiện đất để trả mang lại ngườitự nguyện trả lại đất đến Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là khu đất Nhà nướcgiao đất gồm thu tiền sử dụng đất, thừa nhận quyền sử dụng đất bao gồm thu tiểu sử từ trước dụngđất, khu đất thuê trả chi phí thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Qui định chung khitính giá đất

1. Thửa đất có tương đối nhiều cách xác định vị trí hoặc khuvực không giống nhau: Áp dụng vị trí hoặc khu vực cao nhất.

2. Thửa đất có tương đối nhiều cách khẳng định giá đất khácnhau: Áp dụng mức chi phí cao nhất.

Điều 4. Khẳng định vùng, xác địnhloại xã với xác định vị trí đất

1. Xác định vùng, xác minh loại xã, phường, thị trấn:(gọi tắt là cấp xã)

Tỉnh Tây Ninh nằm trong vùng đồng bởi có 09 huyện, thịxã, thành phố với tổng cộng 94 xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào đk hạ tầnggiao thông, khoảng cách từ trung trung khu xã cho trung trung khu huyện, tỉnh giấc và giá trị đấttại những xã để khẳng định thành 03 nhiều loại xã (các phường, thị trấn và một trong những xã cócác khu vực công nghiệp, khu vực đô thị, khu thương mại dịch vụ đất có mức giá trị cao hơn những xãkhác trong thị xã được xác định là xã nhiều loại I, các xã sót lại được khẳng định là xãloại II; riêng rẽ thị làng Trảng Bàng, các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, TânChâu tất cả 16 làng mạc vùng sâu, vùng xa, gần kề biên giới, điều kiện hạ tầng giao thôngcòn khó khăn, tài chính ít phạt triển, xa trung trọng điểm huyện, thị xã, tỉnh và giá trịđất thực tế thấp hơn những xã được xác định xã một số loại II nên những xã này được xác địnhlà xã nhiều loại III để vận dụng giá đất tại báo giá các một số loại đất theo 03 nấc giákhác nhau) gồm: 25 xã các loại I, 53 xã nhiều loại II cùng 16 xã nhiều loại III.

a) thành phố Tây Ninh (07 xã nhiều loại I, 03 thôn loạiII):

Xã một số loại I: Phường 1, phường 2, phường 3, phường IV,phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn với phường Ninh Thạnh;

Xã loại II: Thạnh Tân, Tân Bình cùng Bình Minh.

b) thị trấn Bến cầu (02 xã loại I, 02 xã nhiều loại II cùng 05xã các loại III):

Xã nhiều loại I: thị xã Bến ước và Lợi Thuận;

Xã loại II: An Thạnh với Long Thuận;

Xã nhiều loại III: Long Giang, Tiên Thuận, Long Khánh,Long Chữ và Long Phước.

c) thị xã Châu Thành (02 xã một số loại I, 09 xã nhiều loại II và04 xã nhiều loại III):

Xã một số loại I: thị xã Châu Thành cùng Thanh Điền;

Xã một số loại II: Hảo Đước, Trí Bình, An Bình, An Cơ, ĐồngKhởi, Thái Bình, Thành Long, Long Vĩnh cùng Phước Vinh;

Xã một số loại III: Biên Giới, Hòa Thạnh, Hòa Hội cùng NinhĐiền.

d) thị xã Dương Minh Châu (01 xã loại I, 10 làng mạc loạiII):

Xã một số loại I: thị xã Dương Minh Châu;

Xã nhiều loại II: Bàu Năng, Suối Đá, Lộc Ninh, ước Khởi,Phan, Chà Là, Truông Mít, Bến Củi, Phước Minh với Phước Ninh.

đ) Huyện đống Dầu (01 xã một số loại I, 08 xã các loại II):

Xã các loại I: thị xã Gò Dầu;

Xã loại II: Phước Thạnh, Phước Đông, Cẩm Giang, ThạnhĐức, Phước Trạch, Bàu Đồn, Hiệp Thạnh và Thanh Phước.

e) Thị thôn Hòa Thành (04 xã một số loại I, 04 xã một số loại II):

Xã nhiều loại I: Phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắcvà Long Thành Trung;

Xã các loại II: Long Thành Nam, trường Tây, trường Đôngvà trường Hòa.

g) thị xã Tân Biên (01 xã nhiều loại I, 06 xã loại II và03 xã một số loại III):

Xã loại I: thị xã Tân Biên;

Xã loại II: Tân Lập, Thạnh Tây, Trà Vong, Mỏ Công,Tân Phong cùng Thạnh Bình;

Xã một số loại III: Tân Bình, Hòa Hiệp với Thạnh Bắc.

h) thị xã Tân Châu (01 xã loại I, 09 xã loại II và02 xã các loại III):

Xã một số loại I: thị trấn Tân Châu;

Xã các loại II: Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hiệp, Tân Hội,Suối Dây, Tân Phú, Tân Hà, Tân Đông và Suối Ngô;

Xã loại III: Tân Hòa cùng Tân Thành.

i) Thị xã Trảng Bàng (06 xã các loại I, 02 xã một số loại IIvà 02 xã một số loại III).

Xã loại I: Phường Trảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, GiaLộc, Gia Bình và Lộc Hưng;

Xã loại II: Hưng Thuận và Đôn Thuận;

Xã loại III: Phước Chỉ cùng Phước Bình.

2. Xác định khu vực vào xã: Mỗi loại xã được xácđịnh thành 3 khu vực vực.

Tiêu chí xác định khu vực: Theo cấp hạng của cáctuyến đường (quốc lộ, tỉnh giấc lộ, mặt đường liên huyện, mặt đường liên xã, con đường bao quanhchợ, khu dịch vụ thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, quần thể chế xuất, mặt đường liên ấp, đườngnội bộ) và khả năng sinh lợi.

a) Phạm vi áp dụng: Áp dụng đến đất phi nông nghiệpở nông thôn;

b) xác minh loại khu vực: Mỗi một số loại xã (quy định tạikhoản 1 Điều 4 Chương I) được xác minh thành 3 khu vực thuộc địa giới hànhchính cấp cho xã;

Khu vực I: Đất có mặt tiền tiếp giáp ranh đường quốclộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, mặt đường huyện, đường xã hoặc đường liên xã (đườngnhựa tất cả độ rộng nền con đường từ 09 mét trở lên); đường bao bọc chợ, khu thương mạivà dịch vụ, khu công nghiệp, khu công nghiệp (trong dụng cụ này điện thoại tư vấn tắt là đườnggiao thông);

Khu vực II: Đất tiếp tiếp giáp đường huyện, đường xã hoặcđường liên xã, các tuyến con đường khác (đường vật liệu bằng nhựa hoặc mặt đường bê tông có độ rộng nềnđường từ bỏ 3,5 mét mang đến dưới 9 mét) và những tuyến đường sỏi đỏ tất cả độ rộng lớn nền đườngtừ 9 mét trở lên;

Khu vực III: Các khu vực còn lại không thuộc khu vựcI, khu vực II.

3. Khẳng định loại đô thị

a) Đô thị loại III: thành phố Tây Ninh gồm phường1, phường 2, phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn cùng phườngNinh Thạnh;

b) Đô thị nhiều loại IV: Thị buôn bản Hòa thành tất cả phường LongHoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc và Long Thành Trung; thị thôn Trảng Bàng tất cả phườngTrảng Bàng, An Hòa, An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình cùng Lộc Hưng;

c) Đô thị một số loại V: thị trấn của 6 huyện.

Trong đó: một số tuyến đường trong số thị trấn nếucó khả năng sinh lợi cao được xếp tương đương với các tuyến con đường của thành phố loạiIII và các loại IV. Một số trong những tuyến đường bao gồm ngoài khoanh vùng đô thị (thuộc xã) nhưngcó địa điểm thuận lợi, tài năng sinh lợi cao, giá đất nền được xác định cụ thể theo từngtuyến đường.

Khi có biến hóa địa giới hành chính, xếp một số loại đô thịthì việc xác định loại đô thị tiến hành theo mức sử dụng hiện hành.

4. Xác minh loại đường giao thông vận tải ngoài đô thị

a) Quốc lộ: Đường do trung ương quản lý;

b) tỉnh giấc lộ: Đường bởi vì tỉnh quản ngại lý;

c) Đường huyện, đường liên thị xã (không nằm trong tỉnhlộ): Đường vày huyện cai quản lý;

d) Đường xã (đường giao thông nối từ trung trọng tâm xã đếnkhu dân cư của ấp hoặc mặt đường nối những cụm người dân giữa những ấp trong xã): Đường doxã quản lý;

đ) Đường liên thôn (không thuộc mặt đường huyện, đườngliên huyện): Đường giao thông nối những xã tức thời kề do huyện quản lý;

e) Đường nội bộ trong ấp: Đường nội bộ trong tổ dâncư.

5. Xác xác định trí đất:

a) Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trong từng loạixã được xác minh thành 03 vị trí, từ địa điểm 1 đến vị trí 3 theo tiêu chuẩn độ rộngnền mặt đường (bắt đầu từ con đường 09 mét với từ mặt đường 3,5 mét mang lại dưới 09 mét) cùng khoảngcách tự mép đường hiện trạng theo chiều sâu vào mỗi bên.

Vị trí 1: Đất nông nghiệp trồng trọt nằm ở giữa những vịtrí sau:

Thửa đất nntt tiếp gần kề mặt tiền đường quốclộ, thức giấc lộ, mặt đường huyện, đường liên huyện, đường xã, con đường liên xã tất cả độ rộngnền con đường từ 09 mét trở lên tính từ mép đường thực trạng vào sâu mỗi bên 100mét (các thửa khu đất không tiếp liền kề mặt tiền con đường nhưng bên trong phạm vi 100mét, cùng một số loại đất, và một chủ thực hiện đất tất cả thửa đất tiếp sát mặt chi phí đườngcũng được tính vị trí 1);

Thửa đất nông nghiệp nằm trên các tuyến mặt đường cóquy hoạch khu đất ở, tiếp liền kề mặt tiền đường bao gồm độ rộng lớn nền con đường từ 06 mét trởlên tính từ bỏ mép đường thực trạng vào sâu mỗi mặt 50 mét (các thửa khu đất không tiếpgiáp phương diện tiền đường nhưng phía bên trong phạm vi 50 mét, cùng một số loại đất, và một chủsử dụng đất tất cả thửa khu đất tiếp liền kề mặt chi phí đường cũng khá được tính địa chỉ 1);

Đất nông nghiệp trồng trọt nằm trong cùng thửa đất ở đô thị(trong những thị trấn, các phường nằm trong huyện, thị xã, thành phố);

Đất nntt nằm trong cùng thửa đất ở trong khudân cư nông thôn triệu tập tiếp gần kề mặt tiền con đường nhựa hoặc bê tông tất cả độ rộngnền con đường từ 3,5 mét trở lên vào sâu mỗi mặt 50 mét.

Vị trí 2: Đất nông nghiệp nằm ở giữa những vịtrí sau:

Thửa đất nông nghiệp & trồng trọt tiếp gần kề mặt tiền mặt đường quốclộ, thức giấc lộ, mặt đường liên huyện, con đường huyện, mặt đường xã, đường liên xã tất cả độ rộngnền con đường từ 3,5 mét mang lại dưới 09 mét và các tuyến đường là bờ kênh thiết yếu có sửdụng vào mục tiêu giao thông tất cả độ rộng lớn nền con đường từ 06 mét trở lên, vào sâu mỗibên 100 mét tính từ bỏ mép đường hiện trạng (các thửa đất không tiếp gần kề mặt tiềnđường nhưng phía bên trong phạm vi 100 mét, cùng loại đất, và một chủ thực hiện đấtcó thửa khu đất tiếp gần kề mặt chi phí đường cũng rất được tính địa điểm 2);

Thửa đất nông nghiệp trồng trọt nằm trên những tuyến mặt đường cóquy hoạch đất ở, tiếp cạnh bên mặt chi phí đường tất cả độ rộng nền đường từ 3,5 mét đếndưới 06 mét, vào sâu mỗi bên 50 mét tính trường đoản cú mép đường hiện trạng (các thửa đấtkhông tiếp gần kề mặt tiền mặt đường nhưng phía bên trong phạm vi 50 mét, cùng một số loại đất,cùng một chủ áp dụng đất gồm thửa đất tiếp liền kề mặt chi phí đường cũng rất được tính vịtrí 2);

Đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa khu đất ở vào khudân cư nông thôn triệu tập không thuộc địa điểm 1;

Đất nntt tiếp gần cạnh vị trí 1 vào sâu mỗi bên200 mét tính từ bỏ mép đường hiện trạng (sau địa điểm 1).

Vị trí 3: Đất nông nghiệp trồng trọt không thuộc vị trí 1 cùng vịtrí 2.

b) Đất phi nntt ở nông thôn: Đất phi nôngnghiệp của mỗi một số loại xã được khẳng định thành 03 khu vực (quy định tại Khoản 2 Điều4 Chương I), trong mỗi khu vực được xác định thành 03 vị trí. Đối với thửa đấttiếp giáp các trục đường giao thông vận tải đã mang tên trong bảng giá đất phát hành cho từngđoạn đường, tuyến đường (không phân biệt địa giới hành chính) thì tỷ giá của đất nền áp dụngtheo đoạn đường, tuyến phố đó.

Xác định vị trí tại khu vực I: Đất có mặt tiền tiếpgiáp với mặt đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, mặt đường huyện, đường xã hoặcđường liên thôn (đường nhựa gồm độ rộng nền con đường từ 9 mét trở lên); con đường baoquanh chợ, khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu công nghiệp (trong quyđịnh này, điện thoại tư vấn tắt là mặt đường giao thông) được xác minh thành 03 vị trí.

Vị trí 1: Đất xuất hiện tiền tiếp giáp với đường quốclộ, tỉnh giấc lộ, con đường liên huyện, đường huyện (đường nhựa tất cả độ rộng lớn nền đường từ9 mét trở lên); đường phủ quanh chợ, khu thương mại dịch vụ và dịch vụ, khu vực công nghiệp,khu chế xuất khi có 1 trong những 4 tiêu chuẩn sau:

Đất nằm trong phạm vi tính từ bỏ trung trọng tâm của xóm gầnnhất đối với thửa khu đất cần xác định về mỗi phía của đường giao thông vận tải 0,5 km;

Đất phía bên trong phạm vi biện pháp ranh giới đất khu thươngmại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất theo đường giaothông về mỗi phía 0,5 km;

Đất bên trong khu thương mại dịch vụ và dịch vụ, quần thể du lịch,khu công nghiệp, khu vực chế xuất, chợ;

Đất phía bên trong phạm vi phương pháp trung trung ương đầu mối giaothông, chợ mối manh theo những tuyến đường giao thông về từng phía 0,5 km.

Vị trí 2: bao gồm 2 tiêu chuẩn xác định:

Đất xuất hiện tiền tiếp giáp ranh đường buôn bản hoặc đườngliên xã (đường nhựa) tính từ trung trọng điểm xã theo đường giao thông về từng phía củađường 0,5 km;

Đất xuất hiện tiền tiếp cận kề đường giao thông vận tải nằmtrong khoảng cách từ tiếp gần kề vị trí 1 đến 01 km theo đường giao thông vận tải đó.

Vị trí 3: Đất các vị trí còn sót lại của khoanh vùng I.

Xác định vị trí tại khoanh vùng II: Đất tiếp ngay cạnh đườnghuyện, con đường xã hoặc con đường liên thôn và những tuyến đường khác (các tuyến đườngtrên là con đường nhựa hoặc mặt đường bê tông) gồm độ rộng nền đường từ 3,5 mét cho dưới9 mét và các tuyến đường đất, đường sỏi đó có độ rộng nền con đường từ 9 mét trởlên, được xác định thành 03 vị trí.

Vị trí 1: Đất phía bên trong phạm vi khu người dân tậptrung cơ mà khu dân cư đó gắn liền với trong số những cơ quan tiền hoặc tổ chức triển khai sau: Ủyban dân chúng xã, chợ, trường cấp cho 2 trở lên, trạm y tế xã, khu dịch vụ thương mại - dịchvụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu vực chế xuất;

Vị trí 2: Đất vào phạm vi khu dân cư tập trung,nhưng ko thuộc khu dân cư triệu tập quy định tại địa điểm 1 khu vực II;

Vị trí 3: Đất những vị trí còn sót lại của khu vực II.

Xác xác định trí tại khoanh vùng III: Các quanh vùng còn lạikhông thuộc khoanh vùng I, khu vực II, được khẳng định thành 3 vị trí.

Vị trí 1: Đất phía bên trong phạm vi khu cư dân tậptrung, nhưng mà khu dân cư đó gắn liền với một trong những cơ quan lại hoặc tổ chức sau: Ủyban quần chúng. # xã, chợ, ngôi trường học, trạm y tế xã;

Vị trí 2: Đất nằm trong phạm vi khu người dân tậptrung không thuộc khu người dân quy định tại địa chỉ 1;

Vị trí 3: Đất các vị trí còn lại.

c) Đất phi nông nghiệp & trồng trọt ở đô thị: Được xác định vịtrí theo tiêu chuẩn sau.

Đất mặt tiền mặt đường phố (vị trí 1): vào phạm vi 50mét đầu tính từ mép đường thực trạng của thuộc 01 thửa đất, trường vừa lòng chiều sâuthửa đất (chiều dài) ngắn lại hơn 50 mét thì khu đất mặt chi phí được khẳng định đến không còn thửađất đó. Những thửa đất, vị trí tiếp theo không quy định ví dụ vị trí 2, 3 nhưng tùythuộc vào nhiều loại hẻm, độ rộng với độ sâu của hẻm cơ mà thửa đất đó tiếp giáp;

Đất trong hẻm (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6Chương I), vị trí đất và tỷ giá của đất nền tùy trực thuộc vào loại hẻm (hẻm chính, hẻm phụ, độrộng của hẻm). Núm thể:

Chiều rộng của hẻm gồm những: Hẻm nhỏ dại dưới 3,5 mét; hẻmtừ 3,5 mét mang lại 06 mét và hẻm bên trên 06 mét. Chiều rộng của ngóc ngách được xác minh theomép đường hiện trạng quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 4 Chương I;

Chiều dài (độ sâu) của hẻm: trường đoản cú sau thửa đất tiếpgiáp khía cạnh tiền mặt đường phố đến hết mét sản phẩm công nghệ 150 tính trường đoản cú mép con đường hiện trạng; từsau mét sản phẩm công nghệ trên 150 cho đến khi xong mét đồ vật 250; trường đoản cú sau mét trang bị 250.

6. Một vài quy định cụ thể khi khẳng định trung tâmxã, khu người dân và vị trí khu đất phi nntt ở nông thôn

a) Trung trọng điểm xã trong vẻ ngoài này rước điểm tiếpgiáp thân lối vào chợ của xóm với mặt đường giao thông để làm cơ sở xác định khoảngcách trường đoản cú trung chổ chính giữa xã mang đến vị trí khu đất (hoặc vị trí cửa chợ nếu cửa ngõ chợ tiếp giápđường giao thông). Trường thích hợp xã chưa tồn tại chợ thì lấy điểm tiếp ngay cạnh giữa lốivào Ủy ban dân chúng xã với mặt đường giao thông để gia công cơ sở xác định (hoặc vị trícổng ubnd xã trường hợp cổng ủy ban nhân dân xã tiếp giáp đường giao thông);

b) khu dân cư triệu tập trong công cụ này là khudân cư có từ 30 hộ mái ấm gia đình trở lên có đất sinh sống hoặc nhà tại hoặc mảnh đất vườn ao trongcùng thửa khu đất có nhà ở dọc theo những tuyến con đường giao thông, theo từng nhiều riênglẻ được khẳng định đến ranh mãnh giới của thửa khu đất có nhà tại ngoài thuộc tiếp tiếp giáp đấtnông nghiệp;

c) Mép đường hiện trạng là mép đường tính từ đỉnhta-luy đắp hoặc chân ta-luy đào mỗi bên theo hồ sơ kiến thiết hoặc hồ sơ hoàncông được xét duyệt, hoặc mép mặt đường đã giải tỏa, hoặc mép đường hoàn hảo có lềđường nắm định, hoặc mép mặt đường đã gồm văn bản của cung cấp thẩm quyền công bố thu hồiđất;

d) Đường liên huyện là tuyến đường liên thông từhai thị trấn trở lên. Đường liên xã là tuyến đường liên thông từ hai xã trở lên.Đường nội cỗ là con đường hẻm hoặc mặt đường nhánh của các tuyến đường chính nhưngkhông thuộc con đường liên ấp, liên xã;

đ) Độ rộng lớn nền đường được xem là khoảng cách giữa2 mép đường phương tiện tại điểm c khoản này.

Điều 5. Biện pháp tính giá đấtnông nghiệp

1. Đất nntt trong từng các loại xã bên trên địa bàntỉnh được xác minh theo 03 vị trí khu đất (quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4Chương I) tương xứng với 03 mức chi phí đất (quy định tại báo giá đất nông nghiệptrong Phụ lục I).

2. Giá đất trong những trường thích hợp sau được điều khoản bằng50% mức chi phí đất ở cùng vị trí, nhưng buổi tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp & trồng trọt trồngcây lâu năm cùng vị trí, cùng một số loại xã trong tỉnh và về tối đa bằng 200.000 đồng/m2.

a) Đất vườn, ao trong thuộc thửa đất bao gồm đất ở, đơn vị ởnhưng ko được xác định là đất ở thuộc khu vực nông buôn bản (ở các xã);

b) Đất nông nghiệp trồng trọt trong phạm vi khu dân cư nôngthôn đang được xác minh ranh giới theo quy hoạch được cơ sở Nhà nước có thẩmquyền xét duyệt.

3. Giá bán đất trong các trường thích hợp sau được chính sách bằng50% mức chi phí đất ở cùng vị trí, nhưng buổi tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp trồngcây nhiều năm cùng vị trí, cùng nhiều loại xã trong tỉnh giấc và về tối đa bằng 300.000 đồng/m2(gồm phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, các phường ở trong thị xã Hòa Thành, TrảngBảng, thị trấn của các huyện với đất nông nghiệp trên những trục đường giao thôngđã được ban hành giá khu đất trong bảng giá).

a) Đất vườn, ao trong thuộc thửa đất có đất ở, bên ởnhưng không được xác minh là khu đất ở thuộc khu vực đô thị;

b) Đất nông nghiệp trồng trọt trong phạm vi khu người dân đã đượcxác định rỡ giới theo quy hướng được cơ quan Nhà nước bao gồm thẩm quyền xét duyệt.

4. Giá bán đất trong số trường hợp sau được dụng cụ bằng50% mức chi phí đất ở thuộc vị trí, nhưng tối thiểu bằng giá đất nông nghiệp & trồng trọt trồngcây nhiều năm cùng vị trí, cùng nhiều loại xã trong tỉnh và về tối đa bằng 450.000 đồng/m2(gồm những phường thuộc thành phố Tây Ninh trừ phường Ninh Sơn với phường Ninh Thạnh).

a) Đất vườn, ao trong cùng thửa đất tất cả đất ở, bên ởnhưng không được khẳng định là đất ở thuộc quanh vùng đô thị;

b) Đất nông nghiệp trồng trọt trong phạm vi khu người dân đã đượcxác định ranh ma giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước bao gồm thẩm quyền xét duyệt.

5. Giá bán đất nông nghiệp trồng trọt quy định tại khoản 2, khoản3, khoản 4 Điều này chỉ áp dụng so với thửa đất bao gồm chiều nhiều năm (chiều sâu) nhỏhơn hoặc bởi 50 mét. Trường hợp thửa đất gồm chiều dài (chiều sâu) to hơn 50mét tính theo đường chính, mặt đường hẻm, hoặc tính tự cạnh đi ra ngoài đường hẻm, đườngchính gần nhất thì giá đất nền sau 50 mét bằng 1/2 giá khu đất trong phạm vi 50 mét đầu;nếu thửa đất tiếp ngay cạnh 2 mặt mặt đường thì tính theo đường có giá cao hơn.

6. Giá đất nông nghiệp khác được xem như giá bán đấtnông nghiệp giáp cùng vị trí.

Điều 6. Mức sử dụng tính giá đấtphi nông nghiệp

1. Giá đất nền phi nông nghiệp trồng trọt tại đô thị: Được xác địnhdựa vào địa điểm đất.

a) Đất phương diện tiền đường phố (vị trí 1): giá đất nền đượctính bằng tỷ giá của đất nền của bảng báo giá các loại dất phi nông nghiệp & trồng trọt ở đô thị;

b) Đất vào hẻm: Đất trong hang cùng ngõ hẻm được xác minh giátheo phần trăm % so với giá đất mặt chi phí của mặt đường phố đó, căn cứ vào các yếu tốnhư các loại hẻm và chiều rộng của hẻm, chiều sâu của hẻm, cầm thể:

Loại hẻm với chiều rộng lớn của hẻm:

Hẻm chính:

Chiều rộng từ 6 mét trở lên: giá đất được xác địnhbằng 40% giá đất mặt tiền con đường phố (vị trí 1) và nhờ vào vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng từ 3,5 mét mang lại dưới 6 mét: tỷ giá của đất nền đượcxác định bởi 30% giá đất mặt tiền mặt đường phố (vị trí 1) và nhờ vào vào độ sâucủa hẻm;

Chiều rộng dưới 3,5 mét: tỷ giá của đất nền được xác minh bằng20% giá đất nền mặt tiền mặt đường phố (vị trí 1) và phụ thuộc vào vào độ sâu của hẻm.

Hẻm phụ:

Chiều rộng từ 6 mét trở lên: giá đất nền được xác địnhbằng 70% giá đất hẻm chủ yếu và phụ thuộc vào vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng từ 3,5 mét cho dưới 6 mét: tỷ giá của đất nền đượcxác định bởi 60% tỷ giá của đất nền hẻm thiết yếu và phụ thuộc vào độ sâu của hẻm;

Chiều rộng bên dưới 3,5 mốt: giá đất được xác minh bằng40% giá đất hẻm chủ yếu và dựa vào vào độ sâu của hẻm.

Chiều lâu năm (độ sâu) của hẻm:

Từ mét thiết bị 1 đến hết chiều sâu thửa khu đất tiếp liền kề mặttiền đường phố (trong phạm vi 50 mét), giá đất được xác định bằng tỷ giá của đất nền mặttiền đường phố (nêu phương diện tiền thửa khu đất tiếp sát mặt tiền đường phố) hoặc bằnggiá đất hẻm tương ứng (nếu khía cạnh tiền thửa đất tiếp giáp mặt chi phí hẻm). Đất củathửa đất trong phạm vi 50 mét đầu tính trường đoản cú mép đường hiện trạng không tiếp giápmặt tiền mặt đường phố (thửa khu đất nằm sau thửa khu đất vị trí 1) cùng đất sau 50 mét giá chỉ đấtđược xác minh theo giá đất nền hẻm tương ứng;

Từ sau thửa khu đất tiếp tiếp giáp mặt tiền đường phố cho hếtmét thứ 150 tính từ mép con đường hiện trạng: tỷ giá của đất nền tính bằng 100% tỷ giá của đất nền của hẻmtương ứng;

Sau mét thiết bị 150 cho đến khi xong mét vật dụng 250 tính tự mép đườnghiện trạng: giá đất tính bằng 80% giá đất của ngóc ngách tương ứng;

Sau mét đồ vật 250 trở lên trên tính tự mép đường hiện trạng:Giá khu đất tính bằng 60% giá đất của ngóc ngách tương ứng.

c) Đất sau 50 mét phương diện tiền con đường phố (sau vị trí 1)cùng chung một thửa khu đất vói đất mặt tiền: tỷ giá của đất nền được tính bởi 40% giá đất mặttiền đường phố;

d) trường hợp tỷ giá của đất nền ở tại đô thị vẻ ngoài tại điểmb, điểm c khoản 1 Điều 6 nhỏ hơn giá đất nền ở về tối thiểu tại đô thị thì tính bằnggiá đất qui định tại khoản 2 Điều 6.

2. Giá đất ở tối thiểu trên đô thị

a) giá đất nền ở tối thiểu trên đô thị một số loại III bằng400.000 đồng/m2 (bốn trăm nghìn đồng một mét vuông);

b) giá đất ở tối thiểu trên đô thị nhiều loại IV bằng300.000 đồng/m2 (ba trăm nghìn đồng một mét vuông);

c) giá đất nền ở tối thiểu trên đô thị loại V bằng200.000 đồng/m2 (hai trăm ngàn đ một mét vuông).

3. Giá đất nền phi nntt tại nông thôn

a) tỷ giá của đất nền được xác định theo một số loại xã, quần thể vựctrong buôn bản (quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Chương I) với vị trí vào từngkhu vực (quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 Chương I);

b) Đất phi nông nghiệp & trồng trọt tại nông thôn từ mét thứ nhấttiếp cạnh bên đường đến hết mét đồ vật 50 của thửa đất: giá đất nền được khẳng định theo mứcgiá tương xứng với khu vực vực, vị trí đất. Giả dụ thửa đất bao gồm chiều sâu to hơn 50 mét(của cùng một chủ thực hiện đất) thì trường đoản cú sau mét sản phẩm 50 đến hết mét thứ 100 của thửađất tỷ giá của đất nền được tính bằng 75% giá đất nền của 50 mét đầu, tự sau mét sản phẩm công nghệ 100 giá bán đấtđược tính bằng 1/2 giá khu đất của 50 mét đầu.

4. Tỷ giá của đất nền phi nntt tại nông thôn (trên địabàn các xã) nhưng nằm ở trục đường giao thông (có tên con đường và giá đất nền trong Bảnggiá của huyện, thành phố)

a) Thửa khu đất tiếp tiếp giáp đường giao thông tính từ bỏ mépđường hiện trạng đến không còn mét sản phẩm công nghệ 50 hoặc hết chiều sâu thửa đất nếu thửa đất cóchiều sâu nhỏ dại hơn 50 mét xác định là địa chỉ 1 áp dụng báo giá đất phi nôngnghiệp mặt tiền đường giao thông vận tải của tuyến phố đó;

b) Thửa đất có chiều sâu lớn hơn 50 mét (của thuộc mộtchủ sử dụng đất) thì tự sau mét đồ vật 50 đến khi kết thúc mét máy 100 của thửa đất giá đấtđược tính bởi 75% giá đất nền của 50 mét đầu, tự sau mét thiết bị 100 giá đất nền được tínhbằng 1/2 giá khu đất của 50 mét đầu của thửa khu đất tiếp gần kề đường giao thông;

c) từ bỏ sau thửa khu đất tiếp sát đường giao thông(không sáng tỏ độ sâu của thửa đất tiếp gần kề đường giao thông) thì địa thế căn cứ vàoloại xã, các loại khu vực, các loại vị trí để xác định giá đất.

5. Đối với các thửa khu đất tiếp gần kề đường giao thôngnhưng cần qua kênh, mương, rạch (không rõ ràng đã từ san che hay không san lấp)hoặc đường dân sinh nằm giáp với đường giao thông thì giá đất nền được tính như sau:

a) Đối cùng với kênh, mương, rạch có chiều rộng bên dưới 03mét hoặc đường dân sinh có chiều rộng từ 03 mét trở lên trên thì tỷ giá của đất nền được tính bằng80% giá chỉ của thửa khu đất tiếp gần cạnh đường giao thông vận tải chính đó;

b) Đối cùng với kênh, mương, rạch có chiều rộng từ 3 méttrở lên hoặc đường dân sinh có chiêu rộng bên dưới 03 mét thì giá đất được tính bằng70% giá chỉ của thửa khu đất tiếp cạnh bên đường giao thông chính đó.

Điều 7. Luật tính giá chỉ đấtphi nntt trong một số trong những trường hợp sệt biệt

1. Đất trong hẻm bao gồm độ rộng lớn của hang cùng ngõ hẻm không số đông nhau

a) Đối với những hẻm gồm độ rộng lớn của từng đoạn ko đồngđều nhau mà độ rộng lớn của địa điểm đầu hẻm tiếp tiếp giáp đường giao thông (đối cùng với hẻmchính) hoặc địa chỉ đầu hang cùng ngõ hẻm tiếp sát hẻm thiết yếu (đối với ngóc ngách phụ) nhỏ dại hơn bêntrong hang cùng ngõ hẻm thì lấy độ rộng đầu ngóc ngách làm tiêu chuẩn tính tiền áp dụng đất của hẻmđó;

b) trường hợp phạm vi của địa điểm đầu hang cùng ngõ hẻm tiếp giápđường giao thông (đối với hẻm chính) hoặc địa điểm đầu hẻm tiếp cạnh bên hẻm chủ yếu (đốivới hẻm phụ) khủng hơn bên trong hẻm thì mang theo độ rộng trung bình của đoạn hẻmtương ứng cùng với chiều ngang thửa đất làm tiêu chí tính tiền sử dụng đất của thửađất đó;

c) Trường hòa hợp hẻm có khá nhiều đoạn gồm độ rộng lớn khácnhau nhưng mà vị trí đầu ngóc ngách tiếp gần kề đường giao thông (đối với hẻm chính) hoặc tiếpgiáp hẻm bao gồm (đối với hẻm phụ) khủng hơn bên trong thì tiêu chuẩn tính lịch sử từ trước dụngđất những đoạn phía bên trong là phạm vi đoạn hẻm bé dại nhất tính từ đầu hẻm vào cho thửađất. (nguyên tắc ví như đoạn phía kế bên của hẻm bao gồm vị trí nhỏ nhất thì bên trongphải theo vị trí nhỏ nhất trở xuống).

2. Đất của tổ chức, hộ gia đinh và cá thể hìnhthành bởi vì nhận đưa nhượng của nhiều chủ sử dụng mà các thửa đất bị chia giảm bởithửa khu đất khác thì giá đất để tính chi phí chuyển mục tiêu sử dụng khu đất được tínhnhư sau:

a) giả dụ thửa khu đất tiếp sát mặt tiền mặt đường giao thông(hoặc con đường hẻm) thì giá đất nền của thửa đất được xem theo tỷ giá của đất nền của con đường giaothông đó. Trường hòa hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất của đa số thửa đất tiếp sát vớinhiều phương diện tiền đường không giống nhau nhưng giữa các thửa đất bị chia cắt bởi các thửađất khác đã được chuyển mục tiêu sử dụng thì vận dụng giá đất mang lại từng thửa đấttheo tìmg vị trí khu đất khác nhau, không gộp chung diện tích s đất của không ít thửa đất(trong đó bao gồm cả phần đông thửa đất sẽ chuyển mục đích sử dụng) để xác minh giá đấtchuyển mục đích;

b) nếu thửa đất không tiếp liền kề mặt tiền nhường giaothông (hoặc mặt đường hẻm) thì giá đất theo vị trí, khu vực, nhiều loại xã của thửa đấtđó. Phương pháp tính giá đất của những thửa đất bị chia cắt vận dụng như điểm a khoảnnày.

3. Đất khía cạnh tiền là thửa đất có ít nhất một nhóc (cạnh)của thửa đất cận kề đường giao thông vận tải chính. Trường thích hợp thửa khu đất mặt tiền táchra thành những thửa mà những thửa đất sau thời điểm được tách ra ở trong quyền áp dụng củamột nhà thì khi triển khai chuyển mục tiêu sử dụng đất tất cả các thửa tách bóc ra nằmtrong phạm vi 50 mét đối với đất city và 100 mét so với đất nông thôn tính từmép đường hiện trạng đều thuộc khu đất mặt tiền.

Chương II

BẢNG GIÁ ĐẤT

Điều 8. Đất nông nghiệp(Phụ lục I chi tiết kèm theo)

Điều 9. Đất phi nông nghiệp

1. Tỷ giá của đất nền ở trên nông thôn ko thuộc những trục đườnggiao thông bao gồm (Mục I Phụ lục II chi tiết kèm theo)

2. Giá đất ở tại nông buôn bản theo các trục đường giaothông chủ yếu (Mục II Phụ lục II chi tiết kèm theo)

3. Tỷ giá của đất nền ở tại thành phố (Phụ lục III cụ thể kèmtheo)

4. Giá đất ở trên khu kinh tế tài chính cửa khẩu Mộc bài xích vàkhu tài chính cửa khẩu Xa non áp dụng so với nhà đầu tư chi tiêu (Phụ lục IV chi tiết kèmtheo).

5. Tỷ giá của đất nền sản xuất, sale phi nông nghiệpkhông đề xuất là đất thương mại dịch vụ dịch vụ trên nông làng (kế cả khu đất phi nông nghiệpkhác có sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh) tính bằng 70% tỷ giá của đất nền ở tạinông thôn.

6. Giá chỉ đất dịch vụ thương mại dịch vụ trên nông thôn (kể cảđất phi nông nghiệp trồng trọt khác có sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại dịch vụ) tính bằng80% tỷ giá của đất nền ở tại nông thôn.

7. Giá đất sản xuất, sale phi nông nghiệpkhông nên là đất thương mại dịch vụ tại thành phố (kể cả khu đất phi nông nghiệp kháccó sử dụng vào mục đích sản xuất gớm doanh) tính bằng 80% giá đất ở trên đô thị.

8. Giá chỉ đất thương mại dịch vụ tại thành phố (kể cả đấtphi nông nghiệp khác có sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ) tính bằng 90%giá đất ở tại đô thị.

Xem thêm: Clip “Sốc” Của Quyền Linh: Nạn Nhân Khổ, Chương Trình Cũng Khổ

9. Giá đất thuộc các khu Công nghiệp, cụm Công nghiệp(đất ở; đất cấp dưỡng kinh doanh; đất thương mại, dịch vụ) tính bởi 80% giá đấtcùng loại, cùng vị trí, cùng các loại xã, nằm bên cạnh khu công nghiệp, cụm Công nghiệp.

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP(Kèm theo đưa ra quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy bannhân dân tỉnh giấc Tây Ninh)