Ngô mỹ uyên tiết lộ cuộc sống với chồng tây: “tiên của ai, người đó tiêu”