Nhan phúc vinh là ai? tiểu sử, đời tư và sự nghiệp nam diễn viên