Xin mời khách hàng theo dõi bài học kinh nghiệm kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài khẩu ca Đất nước Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm & Brandon đảm nhiệm.

Bạn đang xem: Once in a while là gì

Bài Viết: Once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the cửa ngõ hàng. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan với Mike enjoy it, for sure. They seldom come lớn this place, but when they’re here, they often see their friends và relish the conversation with them.

Quán coffe lúc này đông không bình thường. Bạn teen tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng cười tiếng nói vang mọi khu vực; ai ai cũng vui ham mê khung cảnh dễ chịu và thoải mái này. Dẫn chứng và xác minh Mai Lan and Mike cũng vậy. Chúng ta ít khi tiếp đây nhưng khi ở đoạn này thì họ gặp mặt tất cả bọn họ and truyện trò rất vui.

MIKE: It’s good lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui khi thấy mọi cá nhân quanh mình vui miệng, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed và seems khổng lồ be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy thư thả and có vẻ không lo ngại gì. Bọn chúng mình xứng danh được hưởng phần đông lúc vắt này, lâu lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô áp dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Mình vừa học được từ bỏ này lúc tôi đọc một chuyện tối ngày qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “nhiều lúc”.


MIKE: You just said that once in a while we came to this coffee-shop. When was the last time we were here, vì you remember?

Cô vừa nói những lúc họ tới tiệm coffe này. Lần chót ta tới đó chính là hồi nào, cô gồm nhớ không ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went thiết lập sắm, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here khổng lồ rest, enjoy coffee với my favorite almond cookies.

Ồ, đó là ngày trước Lễ Tạ ơn. Bản thân đi sở hữu sắm, mua khá nhiều vì có buôn bán giá cực tốt. Mình nghỉ tại phần này nhằm uống coffe & ăn bánh hạnh nhân tôi rất thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi nhớ rồi. Cô có trí nhớ tốt nhất quá, Mai Lan. Đôi khi ta new sắp tới, hết sức ít như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nữa nữa nhé. Ở vị trí này đáng yêu quá. Chúng mình bận, nhưng lại sau kỳ thi, sẽ có không ít thì giờ nghỉ dưỡng hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? và I, I’m going to lớn intern at the ngân hàng. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta có câu hỏi làm mùa nóng ran này. Cô đang bán sản phẩm cho tiệm Macy’s, đúng không ạ ạ? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng nhà nước. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have lớn stand up all the time. I’ll have lớn sit down và relax at break time.


Đúng. Tôi khôn cùng mừng có câu hỏi ở thương hiệu Macy’s. Quá trình của những người bán dòng sản phẩm không đề xuất nhiều công sức, tuy thế tôi rất cần phải đứng trong cả suốt cả ngày. Tôi rất cần được ngồi and nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.

MIKE: That’s right. I’ll have lớn work hard at the ngân hàng, too. Both of us need khổng lồ get experience in the workforce với we also need khổng lồ build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng bị phải làm việc nhiều ở ngân hàng nhà nước. Cả 2 những bạn phải khiếp nghiệm tay nghề thao tác, bản thân cũng rất cần phải để dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school và then at work. What bởi you gọi a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ cho thao tác. Anh lo việc học sinh hoạt trường, rồi vấn đề làm. Một người thao tác làm việc nhiều quá gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này tuyệt nhỉ. Tôi chỉ nghe đến từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. Và often gets drunk. He’s addicted to alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v… các quá and hay bị say sưa. Hắn là 1 trong số những người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không cần là người nghiện rượu. Tôi không thể mong mong thấy anh la cà chũm ly rượu vào bàn tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vị that, you know me!

Tôi không lúc nào có tác dụng thế. Cô biết tôi mà.


MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time lớn rest.

Vậy anh không nên là 1 giữa những anh nghiện rượu, tuy thế anh là anh nghiện thao tác. Anh thao tác làm việc suốt trong cả cả ngày, không nghỉ dưỡng luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want khổng lồ work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là kẻ nghiện rượu, nhưng cũng không là kẻ nghiện làm. Tôi còn mong mỏi làm nhiều chưa dừng lại ở đó nữa. Tôi nghĩ về tôi khá lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to lớn catch up with you.

Mike, anh tốt nhất lắm. Anh chuyên học chuyên làm. Tôi thấy khó bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là kẻ hùng của cô! Tôi cầu gì đó là sự thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee cùng this fun place.

Về sau, tôi vẫn hỏi thêm anh về tự “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ mình chiêm ngưỡng và ngắm nhìn coffe ngon and quanh vùng vui miệng này nhé.

Xem thêm: Kinh Doanh Không Nộp Thuế - Cách Tính Thuế Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Hiện nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức là ĐÔI KHI and A WORKAHOLIC tức là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm & Brandon xin hẹn tái ngộ quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.