Phẩm chất ä‘ạo ä‘ức lã  gã¬? phã¢n tã­ch những phẩm chất ä‘ạo ä‘ức cæ¡ bản của ngæ°á»i việt nam