diyxaqaw.com

Chức năng nhiệm vụ:

Sở planer và Đầu tứ là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng thành phố, góp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng làm chủ Nhà nước về chiến lược và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tư vấn tổng thích hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về tổ chức tiến hành cơ chế, bao gồm sách cai quản kinh tế-xã hội; về đầu tư chi tiêu trong nước, không tính nước sống địa phương; về khu vực công nghiệp, khu vực chế xuất, quản lý nguồn cung ứng phát triển thỏa thuận ODA, đấu thầu, đăng ký marketing trong phạm địa phương và những dịch vụ công trực thuộc phạm vi thống trị của Sở theo lao lý của pháp luật.

Sở chiến lược và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, thống trị về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban quần chúng thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, gợi ý và soát sổ về trình độ nghiệp vụ của cục Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Bà nai lưng Thị Thanh Tâm

Điện thoại:0236.3891091

diyxaqaw.com

Các Phó giám đốc:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 236. 3821355

diyxaqaw.com

2. Ông Lê Minh Tường

diyxaqaw.com

Các chống ban chăm môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822217

2

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

236. 3822221

3

Phòng Đấu thầu, thẩm định và đánh giá vàGiám tiếp giáp đầu tư

236. 3821341

4

Phòng kinh tế tài chính đối ngoại

236. 3822759

5

Phòng Đăng ký kinh doanh

2363.821755

7

Phòng Khoa giáo,Văn buôn bản

236. 3822230

8

Phòng kinh tế ngành

236. 3821341

9

Phòng Doanh nghiệp, tài chính tập thể và tư nhân

236. 3891352

10

Thanh tra Sở

236. 3817700

11

Trung tâm cung cấp Doanh nghiệp

236. 3685119

Các đơn vị sự nghiệp ở trong Sở planer và Đầu tư:

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

diyxaqaw.com
Bạn đang xem: Phòng đăng ký kinh doanh đà nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Các tin khác
*

Sở kế hoạch và Đầu tư
Tiêu đề bài bác viêt:
Đường dẫn:
Email người gửi (*): email không đúng
Họ tên bạn gửi (*): vui mừng nhập họ tên
Email bạn nhận (*): email không đúng
Nội dung:
Gửi
Gửi thành công
Gửi ko thành công
Chỉ đạo điều hành


Xem thêm: Bài Viết Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Dịch vụ công, luôn tiện ích