Các công ty lớn trong ngành thêm vào giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong việc chế tạo ra những sản phẩm, sản phẩm hóa nhằm mục tiêu đáp ứng tốt nhất có thể nhu ước của tín đồ tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập tởm tế, cũng như các công ty ngày càng mở rộng các chuyển động giao thương thế giới thì việc phải hay xuyên tiếp xúc với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là điều hiển nhiên. Để chuyển động giao thương quốc tế diễn ra hiệu quả đòi hỏi bạn phải nắm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành nghề sản xuất.Bạn đang đọc: Phòng cấp dưỡng tiếng anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng tò mò các thuật ngữ tiếng Anh thường chạm chán trong ngành phân phối để các bạn đang thao tác trong ngành tiếp tế hoặc là hâm mộ ngành sản xuất có sự sẵn sàng tốt hơn cho bé đường cải tiến và phát triển sự nghiệp của mình.

Bạn đang xem: Phòng sản xuất tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

The company's new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được gửi vào tiếp tế vào đầu năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến sẽ sản xuất quay trở lại sau hai tháng.

Số số lượng sản phẩm do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều giữa những năm qua.

Bắt đầu / kết thúc sản xuất.

This model is scheduled lớn go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bước đầu / kết thúc sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các các từ đi với production hay gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / xong xuôi sản xuất

Production cost: giá thành sản xuất, ngân sách chi tiêu sản xuất

Production process: quy trình sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: định kỳ trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: thủ tục sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: thứ sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials khổng lồ maximize returns.

Tập trung tối đa hóa kết quả sử dụng vật liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên đồ liệu, cũng như chi phí sản xuất với phân phối.

We've got to discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải bàn luận về các nguyên vật liệu cần để cung ứng ra các thành phầm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi phí tổn nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn hỗ trợ và vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” thường xuyên gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu thốn nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: vật liệu chính

3. Factory: công ty máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi bao gồm 20 xí nghiệp trên toàn thay giới

I work in nhì Phong factory

Tôi thao tác làm việc tại nhà máy Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá bán cao những tiêu chuẩn bình an tại đơn vị máy.

The company plans lớn shut down 3 factories & cut 5.000 jobs.

Công ty gồm kế hoạch đóng cửa bốn xí nghiệp sản xuất và cắt giảm 5.000 bài toán làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi dạo vào tuần trước đó vì một cuộc bất đồng quan điểm về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán nhà máy

Factory act: quy định tận nhà máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung ở trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp đặt trong nhà máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá phục vụ tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

I work for a company that manufactures toys.

Tôi làm việc cho một công ty chuyên tiếp tế đồ chơi.

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi cung ứng các linh kiện cho nhà máy sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các các từ đi cùng với manufacture hay gặp:

Wholesale manufacture: thêm vào quy mô lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of trang chủ manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cốt tông manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new hàng hóa can require two years khổng lồ develop.

Một thành phầm mới rất có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the sản phẩm because of a thiết kế fault.

Nhà tiếp tế đã cần thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more chất lượng products over the coming year.

Công ty mong mỏi muốn cải cách và phát triển nhiều sản phẩm chất lượng hơn những năm tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung ứng sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, thành phầm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm quality cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: cái sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to ensure good unique of products.

Giữ contact với QA và QC để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm bài toán với những nhà cung cấp trong việc thiết lập một khối hệ thống nhằm đảm bảo việc cung ứng kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy chứng nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm

High unique goods: hàng unique cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng quality của bên sản xuất

Quality assurance: sự bảo đảm chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, quản lý chất lượng

Quality control department: phòng chất vấn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total unique control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control và analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả ngân sách nhằm buổi tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo nên nhân viên tiếp tế để nâng cấp năng suất của công ty.

Các cụm từ đi cùng với Productivity hay gặp:

Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: luật pháp tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định nấc năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng to hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho doanh nghiệp vì ngân sách lưu trữ hàng tồn kho, lỗi thời và hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn cỗ hàng tồn kho là một trong những phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường triển khai kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các cụm từ đi cùng với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên phiên bản kiểm kê sản phẩm tồn kho

Inventory management: cai quản hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho giữ hộ bán

Inventory pricing: phương pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê mặt hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch buôn bán máy móc, máy nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu tiếp tế của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị trong phòng máy.

Các cụm từ đi cùng với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: máy sản xuất

Equipment và infrastructure: trang trang bị và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ sắm sửa thiết bị

Stand-by equipment: thứ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo


Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying lớn reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ luân hồi sản xuất.

Plans and directs the manufacturing engineering, test engineering và engineering support departments.

Xem thêm: Tải Game Subway Surfers Hack : V 1, Subway Surfers

Lập planer và chỉ huy các phần tử kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và cung cấp kỹ thuật.