đề nghị giảm án cho bị cáo út "trọc", phùng danh thắm