Pocket Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và khuyên bảo giải pháp áp dụng Pocket Money - Definition Pocket Money - Kinh tế


tin tức thuật ngữ

Tiếng Anh Pocket Money
Tiếng Việt Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt
Chủ đề Kinc tế

Định nghĩa - Khái niệm

Pocket Money là gì?

Tiền tiêu lặt vặt là một trong những chi phí được đưa ra hoặc được phân chia thường xuyên theo chu kỳ cho 1 mục tiêu cụ thể. Trong bối cảnh của trẻ nhỏ, phụ huynh rất có thể cung ứng một khoản trợ cấp cho (chi phí tiêu vặt) mang lại bé họ để chi tiêu cá nhân linc tinc. Trong ngành tạo, nó rất có thể là một khoản được phân bổ cho 1 hạng mục các bước rõ ràng như là 1 phần của hợp đồng toàn diện và tổng thể.

Bạn đang xem: Pocket money là gì

Pocket Money là Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Pocket Money nghĩa là Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt.

Người hỗ trợ trợ cấp cho hay nỗ lực kiểm soát điều hành phương thức hoặc thời điểm quý khách hàng chi tiêu nhằm nó đáp ứng nhu cầu kim chỉ nam của bạn cung ứng chi phí. Người cung cấp trợ cung cấp hay hướng dẫn và chỉ định mục tiêu với có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát điều hành nhằm bảo đảm rằng tiền chỉ được áp dụng mang lại mục đích kia.

Definition: Pocket money is an amount of money given or allotted usually at regular intervals for a specific purpose. In the context of children, parents may provide an allowance (British English: pocket money) to lớn their child for their miscellaneous personal spending. In the construction industry it may be an amount allocated to a specific thành tích of work as part of an overall contract.

Xem thêm: Working - Startup Error

lấy một ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Ví dụ: Trợ cấp của phụ huynh có thể được địa chỉ nhằm dạy thống trị tiền đến trẻ nhỏ cùng hoàn toàn có thể là vô ĐK hoặc gắn liền cùng với bài toán hoàn thành những quá trình hoặc các thành tích của những lớp rõ ràng.

Thuật ngữ giống - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Pocket Money

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp khách hàng đọc rõ hơn về thuật ngữ Kinch tế Pocket Money là gì? (tốt Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt nghĩa là gì?) Định nghĩa Pocket Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt cùng lý giải bí quyết sử dụng Pocket Money / Tiền Túi, Tiền Mặt Xài Lẻ, Tiền Tiêu Vặt. Truy cập diyxaqaw.com để tra cứu vớt thông tin các thuật ngữ tài chính, IT được cập nhật liên tục