Bạn muốn làm các nhà đầu tư phấn khích bằng ý tưởng doanh nghiệp mới? Mẫu kế hoạch trợ năng này tô sáng những điểm chính họ muốn biết: Khái niệm, tóm tắt thị trường, cơ hội, cạnh trạng rỡ, mục tiêu, nhóm, yêu cầu nguồn lực, kế hoạch tài chính, rủi ro và phần thưởng. Định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint
Bạn đang xem: Powerpoint về kế hoạch kinh doanh

Tải xuốngMở vào trình duyệt
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Phạm vi Dự án
Word
*

Bản trình bày kế hoạch doanh nghiệp
PowerPoint
*

Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
PowerPoint
*

Kế hoạch tiếp thị doanh nghiệp có tính chiến lược
Word


Xem thêm: Tra Từ Trung Gian Tiếng Anh Là Gì ? Người Trung Gian Tiếng Anh Là Gì

Tìm cảm hứng đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh