Ps là gì? sử dụng ps như thế nào để phù hợp với từng hoàn cảnh?