Hoá ra ở ngoài đời, chân quỳnh anh shyn không dài và thon như trên instagram