So sad là gì ? so sad nghĩa là gì hả các pạn,giúp mình vs