Chiêu thức giúp hồ ngọc hà đàng hoàng trở lại bất chấp scandal