Bạn đang nghe các về Stored Procedure trong SQL tuy vậy lại không viết biện pháp tạo Stored Procedure SQL. Ngày lúc này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giải pháp tạo một Stored Procedure trong SQL chi tiết ngay nhé!

Cách tạo thành Stored Procedure vào SQL

1. Stored Procedure là gì?

Một stored procedure SQL (viết tắt là SP) là một tủ đựng đồ các câu lệnh SQL và những logic lệnh SQL được biên dịch và tàng trữ trong cửa hàng dữ liệu. Stored procedures vào SQL mang đến phép bọn họ tạo những truy vấn SQL để được lưu trữ và thực hiện trên sản phẩm công nghệ chủ. Stored procedures hoàn toàn có thể cũng được lưu trữ và sử dụng lại.Bạn vẫn xem: mix nocount on là gì

Mục đích chính của Stored Procedure là ẩn những truy vấn SQL thẳng từ code và nâng cấp hiệu suất của cơ sở tài liệu khi triển khai các lệnh SELECT, UPDATE, DELETE.Bạn vẫn xem: mix nocount on là gì

Bạn hoàn toàn có thể tạo với khởi chạy Stored Procedure thực hiện Object Explorer trong SQL vps hoặc thực hiện SQL server Management Studio.

Bạn đang xem: Set nocount on là gì

Bạn vẫn xem: set nocount on là gì

2. Tại sao chúng ta sử dụng set NOCOUNT ON vào một Stored Procedure?

SET NOCOUNT ON là một dòng mã được thực hiện trong SQL để không trả về cực hiếm cho một số trong những lượng hàng nào kia trong khi triển khai truy vấn.Nó tức là không được xem toán.

Và khi chúng ta SET NOCOUNT OFF thì các câu truy tìm vấn sẽ tác động đến cực hiếm của tất cả các hàng.

3. Tất cả bao nhiêu đẳng cấp Stored Procedure?

Có 2 kiểu có sẵn của Stored Procedure vào SQL vps đó là:

Người dùng định nghĩa Stored ProcedureStored Procedure hệ thống3.1. Người dùng định nghĩa Stored Procedure

Người cần sử dụng định nghĩa Stored Procedure được tạo vì chưng những nhà cải tiến và phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người quản trị cửa hàng dữ liệu. Các SP này chứa nhiều hơn 1 câu lệnh SQL để chọn, update hoặc xóa các bản ghi tự các bạn dạng ghi cửa hàng dữ liệu. Người tiêu dùng định nghĩa SP là láo lếu hợp của những lệnh DDL ( Data Definition Language – ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) và DML ( Ngôn ngữ làm việc dữ liệu).

Các SP người dùng định nghĩa được phân một số loại thêm thành 2 kiểu:

T-SQL stored procedures: T-SQL (Transact SQL – SQL giao dịch) là các SP nhân và trả về các tham số. Các quá trình SP truy hỏi vấn như thêm, cập nhật, xóa hoặc không tồn tại tham số. Đây là trong những cách thịnh hành nhất để viết SP trong SQL Server.CLR stored procedures: CLR (Common Language Runtime) SPs được viết trong một CLR dựa trên ngôn ngữ lập trình như C# hoặc VB. NET cùng được triển khai bởi .NET Framework.3.2. Stored Procedure hệ thống

Stored procedures hệ thống được tạo ra và thực thi bởi SQL Server cho các hoạt động quản trị vật dụng chủ. Người cải tiến và phát triển thường không thể ảnh hưởng tác động được lên SP hệ thống.

3.3. Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu SQL Server

Đăng nhập vào cơ sở tài liệu SQL để bạn có thể đạt được đông đảo điều sau:

Cách chế tác một truy hỏi vấn SELECT dựa vào Stored Procedure mà lại trả về tất cả các phiên bản ghiCách tạo nên một tham số dựa vào truy vấn SELECT Stored Procedure mà lại trả về các bản ghi dựa trên những tham sốCách chế tác một truy vấn vấn INSERT dựa vào Stored ProcedureCách chế tác một truy vấn vấn UPDATE dựa trên Stored ProcedureCách tạo ra một truy vấn vấn DELETE dựa trên Stored Procedure

Đăng nhập vào SQL server với tên máy chủ của bạn.


*

Khởi cồn SQL lên nhập tên sever – vps name

Bạn hãy đưa sang tên lắp thêm chủ của công ty từ hình trên.

Ví dụ: trên thiết bị chủ của bản thân mình là “LAPTOP-TSLTAQL8CHINH”.

Chọn database của khách hàng cần thao tác

Phần Stored Procedure phía bên trong mục DataBase >> Một đại lý dữ liệu của chúng ta >> Programmability >> Stored Procedures.

SP trống sẽ được tạo như hình sau:


*

Mẫu trống được sẽ tạo bởi vì SQL Server cho 1 SP đã trông như sau. Lệnh CREATE PROCEDURE SQL được áp dụng để tạo nên một SP, tiếp theo là tên của SP cùng tham số của nó. Vùng BEGIN cùng END được áp dụng để có mang truy vấn cho việc hoạt động. Đây là nơi bạn sẽ viết các truy vấn SELECT, UPDATE, INSERT, hoặc DELETE.

Khung code mẫu mã này là nơi bạn cũng có thể tạo Stored Procedure trong SQL

4. Làm sao để viết comment trong SQL Server?

Bạn tất cả thể phản hồi trong SQL vps theo những phương pháp sau:

Hai vết “ // ” nhằm tạo comment trên 1 dòngBắt đầu cùng với /* …. Và xong với */ cho comment nhiều dòng.

5. Quy cầu đặt tên cho những Stored Procedure là gì?

spstpstp_udstpudstp_

6. Làm sao để sinh sản một Stored Procedure để lựa chọn dữ liệu xuất phát từ 1 từ một bảng cơ sở tài liệu sử dụng câu lệnh truy vấn vấn SELECT?

6.1. Tạo nên một bảng cửa hàng dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta có thể tạo và tiến hành một vài SP, họ cần một bảng cơ sở dữ liệu.

Mình sẽ tạo nên một bảng đại lý dữ liệu mang tên là “tblMenbers” sử dụng. Như bạn có thể thấy, bảng của bản thân có 4 cột trên cột đầu tiên có hình dạng IDENTITY. Khi bảng được tạo, hãy mở bảng ra cùng thêm dữ liệu bằng phương pháp nhập thủ công bằng tay dữ liệu vào bảng.

Tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu6.2. Phương pháp để tạo một SELECT SP

Nhấp trên cơ sở dữ liệu của người sử dụng và mở rộng mục “Programmability” và nhấp bắt buộc chuột vào “Stored Procedures”. Hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL + N để chế tạo ra một cửa sổ truy vấn mới. Vào vùng truy tìm vấn thân BEGIN với END, nhập SELECT của chúng ta để chọn bạn dạng ghi từ bảng. Hãy xem lệnh Select nhằm dưới đây:

Viết câu lện select mang đến Stored Procedure trong SQL

Bạn rất có thể thấy hình ảnh như sau: Một SP mới mang tên là stpGetAllMembers được tạo ra ra.

6.3. Thực thi những Stored Procedure

Trong giao diện mặt dưới, nhấn phải chuột vào tên của SP và lựa chọn Execute Stored Procedure để thực thi một SP. Từ bỏ đó, bạn cũng có thể sửa đổi những SP hiện tại.

Ngoài ra, chúng ta có thể thực thi một SP từ cửa sổ Query – truy vấn vấn.

Để chạy Stored Procedure trong SQL vps Management Studio. Hãy chuyển đến hành lang cửa số Query hoặc nhấn tổng hợp phím Ctrl + N nhằm mở một cửa sổ truy vấn bắt đầu cà nhập theo loại lệnh sau đây:

Cú pháp: EXEC Ví dụ: EXEC stpGetAllMembers

Bây giờ, bọn chúng ra chạy Stored Procedure có tên là stpGetAllMembers. Công dụng thu được như sau:

7. Những tham số của một Stored Procedure là gì?

Các tham số trong những SP được áp dụng để truyền giá trị đầu vào và trả về những giá trị tại đầu ra. Có 2 loại tham số:

Tham số đầu vào – Truyền những giá trị đến SPTham số đầu ra – Trả về những giá trị từ một SP.

8. Làm thế nào để tạo những tham số vào một Stored Procedure tróc nã vấn SELECT nhưng trả về các bạn dạng ghi theo tham số được truyền vào?

Trong quá trình trước, bọn họ đã tạo nên một SP đơn giản mà trả về toàn bộ các sản phẩm của một bảng. Bây giờ, hãy sản xuất một SP new mà vẫn lấy một chiếc tên của thành phố như một tham số đầu vào và đang trả về toàn bộ các hàng có tên thành phố giống với cái giá trị đầu vào.

Đây là SP vẫn được update với tham số thực hiện nó.

Để chạy SP này bạn hãy nhập lệnh sau đây vào công cụ truy vấn của SQL – SQL query tool.

EXEC GetMemberByCityName

9. Cách để tạo một tầm nã vấn INSERT dựa vào Stored Procedure?

Chúng ta rất có thể sử dụng truy hỏi vấn INSERT INTO nhằm chèn dữ liệu vào một trong những bảng. Lệnh SQL tạo thành một SP INSERT cùng với 3 thông số như sau:

Nhấn cần chuột chọn chế tạo Stored Procedure new gọi là “srpInsertMember” và chọn “Excute Store Procedure” nhằm thực thi

Đầu ra kết quả:

Trong cửa sổ truy vấn, bạn có thể kiểm tra xem đang có bạn dạng ghi mới cho thành viên Name “ Mahesh Chand” được sản xuất bảng chưa

10. Phương pháp để tạo một truy hỏi vấn UPDATE dựa trên Stored Procedure?

Hãy tạo thành một SP mới mà sẽ cập nhật một bảng ghi dưa bên trên cột thành viên ID. ID được truyền như một tham số đầu vào. Đây là một trong những SP mới mà áp dụng một lệnh UPDATE … set … WHERE.

Nhấp đề nghị chuột vào stored procedure vào Object Explorer và chọn Refresh. Các bạn sẽ thấy SP mới được sinh sản ra.

Bây giờ, hãy nhấp cần chuột vào tên của SP và chọn Execute stored procedure…. Hãy cung cấp giá trị nguồn vào và thực thi.

Xem thêm: Phong Thủy Nuôi Gà - Con Gà Trống Và Khoa Học Phong Thủy

EXEC stpUpdateMemberByID 17,’Gopal Madhavrai’,’Bikaner’,’90454564xxx’

Cập nhật chi tiết cho “Nirupama Kalla” thành công và cập nhật chi tiết mang đến “Gopal Madhavrai” thành công

11. Giải pháp tạo một Stored Procedure nhằm xóa các bản ghi thực hiện truy vấn DELETE?

Thực thi nó.

Bây tiếng hãy click chuột phải vào SP một lần nữa và chọn Execute stored procedure. Như chúng ta cũng có thể thấy trong ảnh, mình đã truyền Hãy chạy DELETE SP một cách thủ công bằng tay (bằng code)