Ngày Quốc tế kết hợp quả đât (20/12) là cơ hội dành riêng để nhắc nhở chúng ta về khoảng đặc biệt của lòng tin liên kết trong quy trình tiến hành với đạt được các kim chỉ nam nước ngoài, nlỗi công tác hành động của những hội nghị quốc tế cùng những hiệp nghị nhiều phương.

United (v) /juːˈnaɪt/ Đoàn kết

Unity is strength /juːˈnaɪt, ɪz, əz, streŋθ/: Đoàn kết là sức mạnh

National unity: Đoàn kết dân tộc

Solidarity: Tinc thần đoàn kết

The United: Sự đoàn kết

Loss of unity: Mất đoàn kết

Từ vựng tiếng Anh qua thành ngữ, biểu ngữ về đoàn kết

Ngày Quốc tế cấu kết quả đât (20/12) là ngày dành riêng nhằm kỷ niệm sự thống nhất và tính nhiều chủng loại của họ, nâng cao dấn thức của cộng đồng về tầm quan trọng của lòng tin cấu kết, Hãy thuộc HocHay.com khám phá một số trong những câu thành ngữ, slogan giờ anh ngay nhé!

Từ vựng giờ anh qua thành ngữ đoàn kết
Bạn đang xem: Sự đoàn kết tiếng anh là gì

*

United we stvà, divided we fall :

Đoàn kết thì sinh sống, chia rẽ thì chết

A swallow can’t make a summer:

Một cánh én ko tạo ra sự mùa xuân

Where there is unity there is always victory:

Nơi nào bao gồm đoàn kết, địa điểm đó có chiến thắng

Together we can change the world:

Một cây có tác dụng chẳng đề xuất non – Ba cây chụm lại bắt buộc hòn núi cao

The leaves protect tattered ones: Lá lành đùm lá rách

United we stvà, divided we fall: Đoàn kết chúng ta đứng, phân tách rẽ họ ngã

All for one, and one for all: Mọi người do một người, một tín đồ vì rất nhiều người

Từ vựng giờ đồng hồ anh qua biểu ngữ đoàn kết


*

Unity is strength: Đoàn kết là sức mạnh

we are one: Chúng ta là một

Together we can: Cùng nhau, bạn có thể làm được

Impossible is nothing: Không gì là không thể

Unite never die: Đoàn kết không lúc nào chết

We are a family: Chúng mình là một trong gia đình

Strength, successful connection: Kết sức mạnh, nối thành công

A pile of dead is better than living alone: Ckhông còn 1 lô còn rộng sống 1 mình

Ứng dụng học tập giờ anh theo chủ thể ngày Quốc tế liên hiệp thế giới – App HocHay đến Android và iOS


*

*

#TuVungTiengAnhTheoChuDe #TuVungTiengAnhNgayQuocTeDoanKetNhanLoai vệ #HocHay #HocTuVung #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #AppHochay #UngDungHocHay #UngDungHocTiengAnh #VyHocHay #VietNam

Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp


Xem thêm: Inferiority Complex Là Gì ? Nghĩa Của Từ Inferiority Complex Trong Tiếng Việt

TOPhường 10+ Máy Lọc Nước Tốt Nhất 2021