*

1. "Take no notice of " tức thị gì?

- “ Take no notice of “ có nghĩa là không quan lại tâm, không chăm chú đến điều gì

VD:

+ Oh, take no notice , Tel.

Bạn đang xem: Take notice of là gì

Ồ, đừng nhằm ý, Tel.

+ Her voice was not encouraging, but Miss Marple seemed to take no notice .

Giọng cô ấy ko khích lệ, dẫu vậy cô Marple trong khi không để ý.

+ Now, if he should appear eccentric, or... Or strange in any way, take no notice .

Bây giờ, trường hợp anh ta có vẻ lập dị, hoặc ... Hoặc kỳ cục theo ngẫu nhiên cách nào, đừng để ý.

2. Cấu trúc notice trong giờ đồng hồ anh

Thông thường kết cấu notice thường được sử dụng trong thực trạng người nói muốn lưu ý một việc gì đó, tốt đề cập cho một câu hỏi mà tín đồ nói thấy khả nghi.

2.1 Khái niệm

cấu trúc notice được dùng khá phổ cập trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp và cả thi cứ. Cấu trúc này tất cả nghĩa nhằm ý, nhận biết đến ai/ chiếc gì thao tác gì đó.

Ví dụ: 

+ She didn’t notice him. (Cô ấy không chăm chú đến anh ấy.)

+ She doesn’t notice her father. (Cô ấy không lưu ý đến cha mình.

+ I do not notice any suspicious points. (Tôi không nhận thấy điểm khả nghi nào.

2.2 cấu tạo notice trong giờ đồng hồ Anh

- Một số cấu trúc notice thông dụng:

 Notice + sb

Chú ý đến ai đó

Ví dụ : 

+ He noticed the receptionist. (Anh ta chú ý đến cô lễ tân.)

+ She noticed the waiter. (Cô ta chú ý người phục vụ.)

+ The teacher noticed him. (Giáo viên để ý đến cậu ta.)

 Notice + somebody/ something vị something

cấu trúc này bao gồm nghĩa là để ý đến ai/ dòng gì thao tác làm việc gì. Cấu trúc này nhằm mục đích nhấn rất mạnh tay vào người được nhắc đến

Ví dụ: 

+ He has noticed her from the beginning of the các buổi party until now. (Anh ấy đã lưu ý cô ta từ đầu bữa tiệc đến giờ.

Notice + somebody/something doing something

cấu trúc này tất cả nghĩa là chăm chú đến ai đó/ cái gì làm việc gì đó. Tuy nhiên khác với cấu tạo ở trên, cấu trúc này nhằm nhấn táo tợn vào phương thức làm vấn đề của người, đồ dùng đó.

Xem thêm: Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Thái Lan, Đội Tuyển Bóng Đá Thái Lan

Ví dụ: 

+ I noticed the woman entering the hospital. (Tôi lưu ý người phụ nữ bước vào căn bệnh viện.) Ở câu này yếu tắc dược nhấn mạnh ở đây chưa hẳn là người đàn bà mà là bí quyết cô ta bước vào bệnh viện.

Lưu ý : cần sử dụng động từ bỏ nguyên thể không”to” khi muốn diễn tả toàn bộ hành động, V-ing lúc nói đến một phần hành động.)