Luật doanh nghiệp lớn là mức sử dụng chuyên ngành của luật dịch vụ thương mại – một trong những lĩnh vực pháp luật đặc biệt quan trọng điều chỉnh hoạt động vui chơi của doanh nghiệp. Dụng cụ doanh nghiệp hiện nay hành là công cụ doanh nghiệp 2014. Hãy thuộc diyxaqaw.com tìm hiểu về luật công ty lớn tiếng Anh là gì nhé.Bạn đã xem: Tạm chấm dứt kinh doanh tiếng anh

Định nghĩa biện pháp doanh nghiệp giờ đồng hồ Anh là gì?

Enterprise Law is law giao dịch with the establishment, organization, restructuring, dissolution, and relevant activities of enterprises, including limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, private companies, and groups of enterprises.

Bạn đang xem: Tạm ngừng kinh doanh tiếng anh là gì

(Luật doanh nghiệp là nguyên lý quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và chuyển động có tương quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp hợp danh cùng doanh nghiệp tư nhân; mức sử dụng về team công ty).

Từ vựng giờ đồng hồ Anh doanh nghiệp bổ sung

Private enterprise: Doanh nghiệp tứ nhân.

State – own enterprise: công ty lớn nhà nước.

Partnership: công ty hợp danh.

Limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn

Joint-stock company: doanh nghiệp cổ phần.

Shareholder: cổ đông.

Founding shareholder: người đóng cổ phần sáng lập.

Dividend: cổ tức.

Certificate of Business registration: giấy ghi nhận đăng kí doanh nghiệp.

National business registration information system: hệ thống thông tin giang sơn về đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise managers: người quản lý doanh nghiệp.

Founder: người thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Foreign investor: nhà đầu tư nước ngoài.

Stake: phần vốn góp.

Enterprise restructuring: tổ chức triển khai lại doanh nghiệp.

Division: chia.

Partial division: Tách

Consolidation: đúng theo nhất.

Acquisition: sáp nhập.

Voting capital: vốn gồm quyền biểu quyết.

Charter capital: vốn điều lệ.

Rights of enterprises: quyền của doanh nghiệp.

Obligations of enterprises: nghĩa vụ của doanh nghiệp.

The company’s charter: điều lệ công ty.

Internal rules & regulations: quy chế thống trị nội bộ.

Member register or shareholder register: sổ đk thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông.

Control Board: ban kiểm soát.

Accounting books: sổ kế toán

Accounting documents: chứng từ kế toán.

Annual financial: báo cáo tài chính

Board of Directors: hội đồng quản lí trị.

Controller: kiểm soát viên.

Director: giám đốc.

General Director: tổng giám đốc.

Legal representative: người thay mặt đại diện theo quy định của doanh nghiệp.

Contracts prior lớn business registration: vừa lòng đồng đăng kí doanh nghiệp.

Application for registration: làm hồ sơ đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise identification number: mã số doanh nghiệp.

Contributed assets: gia sản góp vốn.

Assessing: định giá.

Branches: chi nhánh.

Representative offices: văn phòng đại diện.

Business locations: vị trí kinh doanh.

Headquarter: trụ sở chính.

Enterprise’s seal: nhỏ dấu của doanh nghiệp.

Resolutions of the Board of members : quyết nghị của hội đồng thành viên.

Profit: lợi nhuận.

President: chủ tịch.

Dismissal: miễn nhiệm.

Discharge: giải pháp chức.

Shares: cổ phần.

Sold shares: cổ phần đã bán.

Unsold shares: cổ phần chưa bán.

General Meeting of Shareholders: đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shares: cổ phần phổ thông.

Voting preference shares: cổ phần ưu đãi biểu quyết

Shares with preferred dividends: cổ phần ưu đãi cổ tức.

Redeemable preferred shares: cp ưu đãi hoàn lại.

Share certificates: cổ phiếu.

Certificates: chứng chỉ.

Book entries: bút toán ghi sổ.

Electronic data: dữ liệu điện tử.

Share offering: rao bán cổ phần.

Share transfer: chuyển nhượng cổ phần.

Bond issuance: sản xuất trái phiếu.

Business corporations: tập đoàn kinh tế.

General companies: tổng công ty.

Parent company: công ty mẹ.

Subsidiaries: công ty con.

Type of business: loại hình pháp lý.

Enterprise suspension: tạm xong xuôi kinh doanh.

Dissolution: giải thể.

Bankruptcy: phá sản.

Gorvernment: chính phủ.

Business registration authorities: cơ sở đăng kí gớm doanh.

Xem thêm: Phong Thủy Cầu Thang Phong Thủy Cầu Thang Này, Vị Trí Đặt Cầu Thang Theo Phong Thủy

https://drive.google.com/open?id=1Jie_4RgqmDommRbz0hIuundoxt6SY_5S

https://drive.google.com/open?id=1R_sfXhkUv1D8yqLboWghinqseIWaApEd


*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giành riêng cho nhà quản lý – VIP 1:1

diyxaqaw.com là tổ chức chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho người đi có tác dụng duy...