Để gợi ý thi hành một số chế độ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tín đồ dân chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại nghị quyết 406, ngày 27-10, chính phủ nước nhà đã phát hành Nghị định 92/2021 quy định cụ thể về vấn đề này.

Bạn đang xem: Thủ tục xin giảm thuế kinh doanh

Theo đó, trên Điều 2, Nghị định 92/2021 nguyên tắc miễn thuế so với hộ tởm doanh, những nhân sale trong mọi nghành nghề nghề, hiệ tượng khai thuế, nộp thuế, có vận động sản xuất sale tại những địa bàn huyện, thị xã, quận, tp thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực thuộc trung ương (địa bàn cấp cho huyện) chịu ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19 trong thời hạn 2021.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh vẫn là 1-1 vị ban hành danh sách những địa bàn cung cấp huyện chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về trình tự, thủ tục tiến hành tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định 92/2021 cũng đã quy định rõ:

Trường phù hợp 1:Đối cùng với các cá thể kinh doanh, hộ kinh doanh mà cơ quan thuế yêu cầu ra thông báo nộp tiền, trình tự giấy tờ thủ tục như sau:

Cơ thuế quan lập danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nằm trong diện cai quản tại địa bàn để xác định đối tượng được miễn thuế.

Cơ quan lại thuế căn cứ số thuế nên nộp của từng hộ ghê doanh, cá nhân kinh doanh theo thông tin nộp tiền trên cơ sở tài liệu của phòng ban thuế để xác định số thuế được miễn.


Chi cục trưởng chi cục thuế phát hành một ra quyết định miễn thuế đương nhiên danh sách toàn thể các hộ khiếp doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế.

Sau thời khắc cơ quan thuế ra đưa ra quyết định miễn thuế cho tổng thể các hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh có vận động sản xuất sale tại địa bàn, nếu bao gồm phát sinh hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh mới thì cuối tháng cơ thuế quan lập danh sách để ra quyết định miễn thuế cho những hộ ghê doanh, cá thể kinh doanh new ra kinh doanh được miễn thuế.

Sau khi ban hành Quyết định miễn thuế, phòng ban thuế phát hành Thông báo miễn thuế gửi cho từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh.

Như vậy, địa thế căn cứ vào nguyên tắc trên có thể thấy những hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh được miễn thuế đã nhận được thông báo miễn thuế từ chi cục thuế.

Xem thêm: Sửa Lỗi Thẻ Nhớ Đòi Format, Tuyệt Chiêu Cứu Dữ Liệu Usb Đòi Format

Trường phù hợp 2:Đối cùng với các cá thể kinh doanh, hộ kinh doanh mà cơ quan thuế không phải ra thông báo nộp tiền, trình tự thủ tục như sau:

Hộ khiếp doanh, cá thể kinh doanh; tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp cụ cho hộ tởm doanh, cá nhân kinh doanh; hộ sale sử dụng hóa đối kháng quyển/lẻ tự khẳng định số thuế buộc phải nộp sau thời điểm miễn thuế để khai bên trên Tờ khai thuế, đôi khi lập bản xác định số thuế được miễn theo mẫu.

*
Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT mang đến nhiều đối tượng do dịch COVID-19

(diyxaqaw.com)- Quốc hội đã phát hành Nghị quyết 406 về các cơ chế miễn, bớt thuế đến doanh nghiệp, người dân chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19.