Buổi trước bọn họ vừa cùng nhau đi tìm hiểu về chuỗi vào C. Buổi bây giờ Lập trình không cực nhọc sẽ cùng các bạn đi khám phá một thư viện cung cấp rất nhiều hàm để gia công việc với chuỗi – chính là thư viện string.h, và chúng ta sẽ thuộc nhau đi tìm hiểu lần lượt các hàm trong thư viện string.h nhé.

Bạn đang xem: Thư viện string


Thư viện string.h trong C

Đây là thư viện hỗ trợ rất những hàm hữu dụng giúp các bạn thuận tiện để làm việc với chuỗi. Để sử dụng những đoạn code trong nội dung bài viết này, bạn vui miệng thêm tủ sách sau:


Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với các hàm trong thư viện string.h được sử dụng phổ cập nhé.

Các hàm trong thư viện string.h

Mình sẽ đi qua từng hàm, và mỗi hàm đều sẽ có những ví dụ rõ ràng cho bạn.

Hàm strlen – hàm rước chiều lâu năm chuỗi


Lưu ý:

Hàm strcmp – hàm so sánh 2 chuỗi

Trong ngữ điệu C, chúng ta không thể sử dụng dấu == để so sánh 2 chuỗi. Vì sao là bởi khi bạn truy xuất thương hiệu chuỗi thì thực tiễn là bạn đang truy xuất tới địa chỉ cửa hàng của nó chứ không hẳn giá trị. Xem lấy ví dụ sau:


Bạn thấy đấy, đây là 2 add khác nhau. Vì chưng đó, nếu khách hàng dùng == để so sánh thì bạn đang đối chiếu 2 showroom chứ chưa phải cái bạn muốn đâu. Đó là lý do chúng ta cần hàm strcmp().


Giá trị trả về của hàm này chúng ta xem vào bảng dưới đây:

Giá trị trả vềGiải thích
một số nguyên Khi ký kết tự thứ nhất của 2 chuỗi không giống nhau và cam kết tự này nghỉ ngơi chuỗi str1 có mức giá trị nhỏ hơn ngơi nghỉ chuỗi str2
giá trị 0hai chuỗi giống nhau
một số nguyên > 0Khi cam kết tự trước tiên của 2 chuỗi rất khác nhau và cam kết tự này nghỉ ngơi chuỗi str1 có giá trị lớn hơn ở chuỗi str2

Xem lấy ví dụ sau đây:


Vai trò: Copy quý hiếm của chuỗi nguồn cùng lưu vào chuỗi đích. Bạn phải dùng hàm này khi mong gán cực hiếm của chuỗi này mang đến chuỗi khác nắm vì thực hiện dấu = nhé.


Hàm này trả về nhỏ trỏ trỏ tới địa điểm xuất hiện trước tiên của cam kết tự c. Còn hàm thì trả về địa điểm cuối cùng. Còn nếu như không tồn tại, trả về con trỏ NULL.


Hàm này tìm kiếm sự lộ diện của chuỗi con sub vào chuỗi str. Nếu không kiếm thấy thì trả về con trỏ NULL. Nếu như tìm thấy thì trả về con trỏ trỏ tới địa điểm tìm thấy.


Tại sao lại là “khong kho”? bởi vì chữ “khong” tất cả chữ “kho”.

Xem thêm: Tìm Hiểu Đặc Điểm Cấu Tạo Quả Bóng Đá Gồm Vỏ Bóng, Các, Cấu Tạo Của Quả Bóng Đá Có Gì Đặc Biệt

Trên đó là các hàm trong thư viện string.h sử dụng nhiều. Chúng ta có thể xem không thiếu thốn các hàm của tủ sách string.h ở links trong tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo


*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức thiết kế của Hiếu, xây dựng cộng đồng những tín đồ học lập trình. Cho đi kỹ năng mình tất cả là cách học tập tác dụng nhất