diyxaqaw.comlish for Business management là cuốn nắn sách khuyên bảo dạy dỗ và học tập giờ Anh chuyên

ngành Quản trị marketing xác nhận của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông được biên

biên soạn dành riêng cho học tập viên đang học kết thúc cuốn giờ đồng hồ Anh I với II đã chuẩn bị, đang bắt buộc hay muốn sử

dụng tiếng Anh một bí quyết gồm hiệu quả vào công việc của bản thân. Bộ sách này đặc trưng hữu dụng cho

sinh viên những ngành kinh tế tài chính, quản trị dành riêng cùng mang lại sinh viên hiện nay nói tầm thường, những

người sẽ lao vào thế giới của công việc cùng tmùi hương mại lúc xong chương trình học của chính bản thân mình.
Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh pdf

*
*

quý khách đã xem trước trăng tròn trang mẫu tư liệu Giáo trình Tiếng anh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, để download tư liệu gốc về thiết bị bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Đám Ma Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh, Phước Sang Tưởng Nhớ Lê Công Tuấn Anh

........................................................... 3 III. CONTENTS ................................................................................................................. 3 SUMMARY...................................................................................................................... 17 VOCABULARY .............................................................................................................. 17 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................... 19 KEY TO UNIT 1 .............................................................................................................. 24 UNIT 2: DIFFERENT ECONOMIC SYSTEMS ............................................................ 36 I. INTRODUCTION......................................................................................................... 36 II. UNIT OBJECTIVES ................................................................................................... 36 III. CONTENTS ............................................................................................................... 36 SUMMARY...................................................................................................................... 45 VOCABULARY .............................................................................................................. 45 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................... 47 KEY TO UNIT 2 .............................................................................................................. 52 UNIT 3: MIXED ECONOMIES ....................................................................................... 62 I. INTRODUCTION......................................................................................................... 62 II. UNIT OBJECTIVES ................................................................................................... 62 III. CONTENTS ............................................................................................................... 62 SUMMARY...................................................................................................................... 72 VOCABULARY .............................................................................................................. 72 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................... 73 KEY TO UNIT 3 .............................................................................................................. 78 UNIT 4: SOME ECONOMIC LAWS .............................................................................. 88 I. INTRODUCTION......................................................................................................... 88 II. UNIT OBJECTIVES ................................................................................................... 88 References 268III. CONTENTS ................................................................................................................88 SUMMARY ......................................................................................................................95 VOCABULARY ...............................................................................................................95 CONSOLIDATION EXERCISES ....................................................................................96 KEY TO UNIT 4...............................................................................................................99 UNIT 5: SUPPLY AND DEMAND..................................................................................107 I. INTROUCTION ..........................................................................................................107 II. UNIT OBJECTIVES ..................................................................................................107 III. CONTENTS ..............................................................................................................107 SUMMARY ....................................................................................................................114 VOCABULARY .............................................................................................................114 CONSOLIDATION EXERCISES ..................................................................................116 KEY TO UNIT 5.............................................................................................................119 UNIT 6: MARKET AND MONOPOLIES......................................................................129 I. INTRODUCTION .......................................................................................................129 II. UNIT OBJECTIVES ..................................................................................................129 III. CONTENTS ..............................................................................................................129 SUMMARY ....................................................................................................................140 VOCABULARY .............................................................................................................141 CONSOLIDATION EXERCISES ..................................................................................143 ANSWER KEY...............................................................................................................147 UNIT 7: PRODUCTS........................................................................................................160 I. INTRODUCTION .......................................................................................................160 II. UNIT OBJECTIVES ..................................................................................................160 III. CONTENTS ..............................................................................................................160 SUMMARY ....................................................................................................................174 VOCABULARY .............................................................................................................174 CONSOLIDATION EXERCISES ..................................................................................176 ANSWER KEY...............................................................................................................179 UNIT 8: PRICING ............................................................................................................191 I. INTRODUCTION .......................................................................................................191 References 269II. UNIT OBJECTIVES ................................................................................................. 191 III. CONTENTS ............................................................................................................. 191 SUMMARY.................................................................................................................... 200 VOCABULARY ............................................................................................................ 200 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................. 201 ANSWER KEY .............................................................................................................. 205 UNIT 9: FINANCIAL ANALYSIS AND CORPORATE FINANCE.......................... 215 I. INTRODUCTION....................................................................................................... 215 II. UNIT OBJECTTIVES............................................................................................... 215 III. CONTENTS ............................................................................................................. 215 SUMMARY.................................................................................................................... 224 VOCABULARY ............................................................................................................ 224 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................. 226 ANSWER KEY .............................................................................................................. 231 UNIT 10: FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING...................................................... 239 I. INTRODUCTION....................................................................................................... 239 II. UNIT OBJECTIVES ................................................................................................. 239 III. CONTENTS ............................................................................................................. 239 SUMMARY.................................................................................................................... 251 VOCABULARY ............................................................................................................ 251 CONSOLIDATION EXERCISES ................................................................................. 253 ANSWER KEY .............................................................................................................. 256 REFERENCES ................................................................................................................. 266 MỤC LỤC ......................................................................................................................... 267 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QTKD Mã số: 497ANH333 Chịu đựng trách nát nhiệm phiên bản thảo TRUNG TÂM ÐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1