*

*
Xem hướng dẫn
Link download:
*
ePub
*
Mobi/PRC A4A5A6 - xem tin tức ebook
hi các tiên về núi hết, Tạ Ánh Đăng và Phàn Lê Huê thăng trướng, truyền đấu sĩ giải những yêu tiên bị tóm gọn ra xét xử. Những yêu tiên phương diện cắt không hề giọt máu, đồng quỳ xuống van nài tha tội, xin được về núi tu hành đến khỏi uổng công mấy nghìn năm nay. Tạ Ánh Đăng thở dài, từ chối nói:
Các ngươi mặc dù đã có công tu luyện mà lại lòng nai lưng chưa hoàn thành nên ví như ta tha trước sau gì cũng trở nên hết số nhưng thôi.

Bạn đang xem: Tiết đinh san và phàn lê huê


Nói xong, Tạ Ánh Đăng luận tội, thấy trả Hùng tiên và Giả hồ tiên nặng hơn hết cần dẫn qua một bên, lấy hồ lô ngọc nhằm trước mặt. Tạ Ánh Đăng quát to một tiếng, hồ lô tức khắc chiếu hào quang ra chói lòa rồi từ trong bay ra một cái kéo ngọc. Những người chưa kịp nhìn kỹ thì kéo ngọc đã cắt đứt đầu trả Hồ tiên với Giả Hùng tiên, nhị yêu tiên hiện nguyên hình là con hồ ly và con gấu ngựa rất lớn.
Tạ Ánh Đăng xét cho tới tội của Thần Quy tiên và Hoa Phụng tiên, thấy hai fan này chưa phạm vào cạnh bên giới thì tha bị tiêu diệt cho về núi tu hành. Hai yêu tiên mừng quýnh quỳ xuống tạ ơn, hiện nguyên hình là xon rùa và bé phượng, bay đi mất.
Đêm hôm ấy, Tạ Ánh Đăng không muốn hại quân sĩ chết nhiều nên sai Tần Hán và Nhất Hổ độn thổ vào vào thành tìm bắt Hãn Nhi Niêm. Quả nhiên Hãn Nhi Niêm cùng quân Liêu mệt mỏi quá buộc phải ai nấy ngủ say như chết, Tần Hán và Nhất Hổ lén vào phòng bắt trói Hãn Nhi Niêm rất là dễ dàng, thòng dây gửi xuống cho đấu sĩ nhà Đường với về. Phàn Lê Huê thấy sẽ bắt được chủ soái thì tức tốc nổi pháo hiệu tiến binh, nhờ bao gồm Tần Hán và Nhất Hổ xuất hiện thành nên tràn vào ải như nước tan vỡ bờ.
Tô Bảo Đường, Phi Bạt hòa thượng cùng Thiết Bảng đạo nhân lag mình thức dậy thì thấy đâu đâu cũng đều có quân Đường, nhanh nhẹn đánh dỡ lấy mặt đường chạy trốn. Bố nữ tướng mạo là Kim Định, Đậu Tiên Đồng cùng Tiết Kim Liên quan sát thấy ba tướng Liêu thì ngay tức thì xông lại, chia nhau ra phòng chặn, giao đấu kịch liệt. Cha tướng Liêu chẳng đề xuất tầm thường mà lại trong cơn nguy cung cấp mất hết tinh thần nên không sao chống nổi với bố nữ tướng, mau lẹ bảo nhau bay vút lên mây.
Tạ Ánh Đăng tính trước điều này, ngóng sẵn trên mây sử dụng Chân định quang tấn công luôn. Tía tướng Liêu các rơi xuống đất, bi cha nữ tướng trói nghiến. Phàn Lê Huê cả mừng, truyền quân giam vào ba chuồng sắt, dán linh phù lên trấn yểm để sáng hôm sau Tạ Ánh Đăng xét xử.Tạ Ánh Đăng thấy cả ba đều phải sở hữu tội nặng nên không nương tay tí nào, mang hồ lô ngọc ra chém đầu bởi hết. Dứt xuôi, Tạ Ánh Đăng giã từ về núi, dặn Phàn Lê Huê đừng nên giết Hãn Nhi Niêm làm cái gi cho giáp nghiệp nặng thêm.
Phàn Lê Huê nghe theo, truyền trói Hãn Nhi Niêm mang đến đi trước đoàn quân, nhộn nhịp tiến thẳng đến kinh thành Hấp Mê. Liêu chúa nghe quân báo thì thất kinh, ngửa mặt than dài:
- toàn bộ cũng chỉ tại sơn Bảo Đường hung hăng cơ mà thành chuyện. Nay quốc cữu đã chết rồi thì trẫm biết làm sao chống đỡ được đây?
Thừa tướng tá Mã Lý liền bước ra tâu xin viết biểu đầu hàng, như vậy mới còn mong muốn giữ được xóm tắc. Hấp Mê vương vãi khen cần rồi mau chóng viết mặt hàng biểu, không đúng một đại thần là Nhã Lý có mấy chục xe pháo châu ngọc đi trước, còn mình với bá quan tiền văn võ theo sau. Phàn Lê Huê dấn hàng biểu, mừng thầm sai La Chương nhanh chạy về Bạch hổ quan báo mang lại Cao tông biết. Nhà vua cũng hoan bỉ bảo:
- Vậy thì khanh hãy mau trở về đưa chiếu chỉ cho Phàn nguyên soái, dẫn vua tôi nước Liêu mang lại bái loài kiến trẫm mà lại làm lễ.
Phàn Lê Huê cảm nhận chiếu chỉ cả mừng dẫn quân vào thành mang đến Liêu vương vãi khao thưởng ngừng xuôi new hạ lệnh ban sư. Quân tướng hết sức hân hoan yêu cầu đi mau như gió thổi, chẳng bao lâu đang đi đến trước ải Bạch Hổ hạ trại. Cao tông liền sai Trình Giảo Kim ra phía bên ngoài thành nghênh đón Phàn Lê Huê với vua tôi nước Liêu. Bao gồm nhà vua cũng rạo rực cần không ngồi im được một chỗ, thuộc bá quan tiền ra trước cửa ngõ thành ngóng đợi.
Phàn Lê Huê thấy hoàng thượng thì vội xuống con ngữa bái lạy, tiếp đến dẫn Hấp Mê vương với bá quan lại dẫn đến trước khía cạnh thiên tử. Hấp Mê vương vãi quỳ xuống tung hô vạn tuế rồi tâu:
- bởi tiểu thần ngu dại dột nghe lời xúi giục của đánh Bảo Đường phải phạm vào tội chết. Ni tiểu thần vẫn biết tội, không dám cầu xin nhưng chỉ mong sao thánh thượng ban ân mang lại trăm họ được bình an sinh sống. Nếu thánh thượng dung thứ cho tội ấy thì tè thần xin nguyện cống nộp hàng năm quyết không sai lời.
Cao tông cả đẹp, tha tội đến Hấp Mê vương với truyền phân chia lại địa giới, từ Sa giang quay trở lại phía tây thì mang đến Hấp vương vãi cải quản, còn sót lại thuộc về Đại Đường. Hấp Mê vương hết sức vui mừng, quỳ lạy tạ ơn. Cao tông mau chóng truyền mở tiệc đãi dằng, thu thừa nhận châu ngọc còn từng nào mỹ cô gái đều trả lại khiến ai ai cũng ca tụng là bậc minh quân.
Sau khi mọi việc hoàn tất, Cao tông thiết triều phong mang đến Đậu độc nhất Hổ làm Trấn Tây hầu, huyết Kim Liên là độc nhất vô nhị phẩm phu nhân trấn giữ lại ải Bạch Hổ; phong Tần Hán làm Định Tây hầu, Điêu Nguyệt Nga làm cho nhất phẩm phu nhân, trấn giữ lại ải Thanh Long. Sau thời điểm ban xong, Cao tông truyền chỉ ban sư, dẫn quốc tướng mạo hồi triều. Khi trải qua ải mặt hàng Giang. Phàn Lê Huê và Tiết Đinh San vào làm lễ, thăm bà bầu già rồi làm chay khôn xiết độ mang đến cha, anh siêu trọng thể, đón Phàn phu nhân về Trung Nguyên phụng dưỡng.
Đại quân mang đến ải Giới Bài, Cao tông thấy vợ chồng Đinh San phò linh cữu tiết Nhơn Quý khôn xiết vất vả phải truyền chỉ cho rảnh rỗi đi sau, còn mình và văn võ bá quan lại thẳng con đường về triêù trước. Nhân thời cơ này Cao tông tổ chức dâng hương thơm cúng loài kiến tạ ơn khắp các đình chùa suốt mấy tháng không dứt. Cũng chính vì thế nhà vua mới chạm mặt gỡ Võ Mị Nương, khi ấy bị truất làm ni cô làm việc miếu trong cấm thành. Cao tông bắt gặp Võ Mị Nương vẫn tồn tại hoa nhường nguyệt thẹn thì hết sức say mê, không còn nghĩ gì mang lại đạo lý nữa, cho tất cả những người đón về cung lập có tác dụng hoàng hậu, cùng nhau hoang dâm vô độ dù hiểu được Võ Mị Nương vẫn thường vận tải với hai đơn vị sư sống trong miếu.
Lâu dần Cao tông không còn lâm triều nữa khiến bá quan rất là lo lắng, bất đắc dĩ buộc phải nổi trống mời lâm triều tâu báo việc phong thưởng cho những công thần trong vấn đề chinh tây. Lúc ấy nhà vua bắt đầu nhớ ra, phong cho Tần Mộng làm Hộ Quốc Công, La Chương có tác dụng Việt Quốc Công, lưu giữ Nhân và Lưu Thoại là Đốc công giữ lại ải Hà Nam.
Trong khi đó Tiết Đinh San đang phò linh cữu máu Nhơn Quý về cho Giáng Châu, ra mắt Liễu phu nhân thuật lại hồ hết việc gian khổ trong thời hạn vừa qua. Liễu phu nhân thấy pLê Huê thì rơi nước đôi mắt nhớ mang đến Tiết Kim Liên bắt buộc ở lại với ck nơi đất Liêu. Sau thời điểm tế điếu kết thúc xuôi, Liễu phu nhân cùng gia quyến đồng phò linh cữu ngày tiết Nhơn Quý về trường An, đi đến đâu đều phải sở hữu quan chức sỡ trên phúng tế.
Ngày hôm sau, nhân tất cả thiết triều, Trình Giảo Kim liền dưng sổ công huân của Phàn Lê Huê và Tiết Đinh San lên mang lại Cao Tông ngự lãm. Nhà vua đọc kết thúc liền phán:
- công phu của vợ ck Tiết nguyên soái vô cùng lớn, do vậy trẫm phong mang lại Tiết Đinh San làm Lưỡng Liêu vương, lập vương phủ chó đúng chức tước, tận hưởng lộc đại thần. Nhỏ trưởng là huyết Dũng phong có tác dụng tổng binh Hán Châu; con thứ là tiết Mãnh phong có tác dụng tổng binh Hồng Hà; con thứ ba là Tiết cương cứng phong làm cho tổng binh Đăng Châu; bé thứ bốn là huyết Cường cũng khá được phong có tác dụng tổng binh. Riêng rẽ tam phu nhân Phàn Lê Huê thì được phong làm Oai Ninh hầu duy nhất phẩm phu nhân, toàn bộ vợ lớn nhỏ dại đều được tước đoạt vương phi. Ngày tiết Nhơn Quý đã mãn phần thì được phong làm cho Vân Định công, lập miếu thờ cúng. Liễu thị cùng Phàn thị mọi được phong tuyệt nhất phẩm thái phu nhân, ban thưởng mọi cá nhân một long trượng.
Ban phong xong, Cao tông lui về hậu cung nghỉ ngơi. Bố tháng sau, vương vãi phủ tạo xong, tiết Đinh San xùng gia quyến dọn mang lại nhưng rất do dự vì linh cữu thân phụ còn quàn trên chùa. Đậu vương vãi phi tức tốc bàn với ck đến nhờ vào Trình Giảo Kim xin bên vua chất nhận được mang linh cữu về sơn Tây an táng. Công ty vua siêu nể Trình Giảo Kim nên chuẩn y ngay nhưng lại bắt oai vệ Ninh hầu Phàn Lê Huê vẫn đề nghị ở lại triều để phò tá.
Vì vậy trừ Phàn Lê Huê cùng với Tiết Cương, còn bao nhiêu gia quyến hầu hết theo Đinh San hộ tống linh cữu Bình Liêu vương về quê quán. Biết Tiết cương cứng tính tình hung hăng, lại giỏi tìm giải pháp đánh nhau, không chịu đựng theo nghi lễ nên trước khi đi Đinh San có nhờ Trình Giảo Kim xem xét răn bắt nạt dùm mình.
Riêng Tiết cưng cửng thấy cha đi ngoài thì hết sức vui mừng, tha hồ ăn uống chơi phóng túng, kết giao bằng hữu với “Ngũ Hổ” là Tần Hồng biệt hiệu là Hoạt Diện Hổ; Uất Trì Cảnh biệt hiệu là Hắc Diện Hổ; La Xương biệt hiệu là “Tiểu Diện Hổ” vương Tôn Lập tên hiệu là “Kim Mao Hổ”; Trình Nguyệt tên hiệu là Thái Tuế tiểu Hổ. Lúc Tiết cương nhập bầy thì cũng rước chữ Hổ làm cho biệt hiệu, gọi là Thông Thành Hổ.
Cả bọn vì còn tuổi trẻ lại là con nhà công thần nên rất lôi cuốn sinh sự náo loạn cả hoàng thành, Trình Giảo Kim tuy nỗ lực ngăn cản khuyên dạy nhưng không vấn đề gì xuể nổi.
Khi ấy tất cả một fan ở tô Tây, cũng bọn họ Tiết thương hiệu là Ứng Cử, có bà xã là vương vãi thị nhan sắc mặn mà, hoa nhịn nhường nguyệt thẹn. Vợ chồng Ứng Cử siêu nghèo nên dắt díu nhau cho Trường An nương nhờ người họ hàng, tìm thời gian tiến thân. Chẳng ngờ một hôm Trương Bảo là nhỏ của tể tướng Trương Quân Ta nhìn thấy Vương thị, mau chóng nổi lòng tham muốn, truyền binh sĩ bắt ép cả haivợ chồng về dinh, rước cớ là phải tra hỏi. Thật ra Trương Bảo mong cướp vk người phải vừa thấy mặt nhị vợ chồng là trực tiếp thừng nói luôn:
- Ta thấy vk ngươi xinh tươi nên từng nào cũng chịu đựng mua, ngươi nỗ lực tiền ấy về quê nhưng mà lấy vợ khác đến xong.
Ứng Cử vốn là học trò nên không sao chịu đựng được câu hỏi ngang ngược trái cùng với đạo lý như vậy đề xuất lớn giờ mắng lại ngay. Trương Bảo cả giận, sai quân trói Ứng Cử lại, đem số tệ bạc định download buộc vào tín đồ làm tang đồ vật rồi giải mang đến Tây An phủ, bắt quan tiền quân sống đó đề xuất xử tử Ứng Cử đẻ phi tang. Chấm dứt việc, Trương Bảo dẫn vương thị vào áp bức việc ái ân nhưng vương vãi thị quyết kháng trả cho cùng, vừa mếu máo vừa kêu cứu rầm trời đất. Trương Bảo sẽ lên cơn dâm thì không nhắc gì nữa, truyền thị nữ ra phía bên ngoài đóng chặt cửa ngõ lại, tốt nhất quyết thỏa mãn rồi sau này ra sao cũng được.
Bất ngờ lúc đó Trương Quân Tả về tới, chính vì như vậy Trương Bảo nên bỏ vỡ, giao vương thị cho bọn a hoàn canh giữ. Khi bầy a trả dẫn vương vãi thị ra vườn sau thì bao gồm một thanh nữ lão nhân giữ lại, chờ bầy a trả đi không còn liền nói:
- Trương Quân Tả ỷ nắm đại thần ức hà hiếp dân chúng, lại dung dưỡng cho nhỏ làm điều xằng bậy khiến cho tôi hết sức bất bình. Chính vì như vậy cô nương cứ ở chỗ này đến tối tôi sẽ xuất hiện cho trốn ra.
Cô nương ấy uất ức lao xuống giếng tự vẫn rồi. Tôi sợ công tử bị tội đề xuất lén lấy xác quẳng xuống sông cho biệt tích, đừng kể đến làm cái gi mà tín đồ ta biết.
Trương Bảo nghe vậy ko trách cứ lão bà, về thư phòng đọc sách. Về phần vương vãi thị ra khỏi Trương lấp thì tìm đếm một ngôi miếu ngủ nhờ, sáng sau ra chợ nghe ngóng. Khi biết giờ ngọ hôm sau ck mình bị hành quyết thì đau lòng quá xẻ lăn ra ngất nhân sự. Lúc tỉnh dậy, vương vãi thị ngồi một địa điểm kêu khóc van lơn mọi tín đồ khiếu oan cho ck nhưng chẳng ai dám bám vào vấn đề này.
Khi ấy Tiết cương và Ngũ Hổ ngày nào cũng cùng nhau đi uống rượu, khi đi giữa mặt đường thấy vương thị ngồi than khóc thảm thiết thì ngay tức khắc hỏi thăm. Vương thị thấy mấy vị hero đó ăn diện theo lối nhà quan thì hí hửng kể lại đầu đuôi vấn đề oan ức của mình. Tiết cương nghe ngừng nổi tâm huyết mắng lớn:
- thật đê tiện! Giữa buổi ngày ban mặt mà dám giở trò giết ông chồng đoạt bà xã thì còn coi vương pháp ra gì. Ngươi cứ lặng tâm, ck ngươi chẳng chết nổi đâu.

Xem thêm: Áo Bóng Đá Liverpool 2018 - MẪU QuẦN Áo Bóng ĐÁ Liverpool 2018


- Ngày mai bọn họ lén cất khí giới trong người, chiếm pháp trường mang lại thiên hạ biết mặt anh hùng. Ta đang nhận tội một mình, nói bừa chúng ta Tiết là anh em, Trương Bảo định cưỡng dâm chị dâu đề nghị mới buộc phải cướp pháp trường cứu vớt người. Như thế chẳng ai bắt tội được đâu.
Tiết Đinh San Chinh TâyKhuyết DanhTiết Đinh San Chinh Tây - Khuyết Danhhttps://diyxaqaw.com/story.php?story=tiet_dinh_san_chinh_tay__khuyet_danh
*