Tiểu sử việt hương: chồng 2 danh hài việt hương: có lẽ anh chẳng bao giờ đền đáp nổi những gì em đã cho anh