Bài giảng Tin học tập áp dụng vào kinh doanh - Chương 2: Cơ sở tài liệu. Nội dung chủ yếu vào chương 2 có có: Sắp xếp tài liệu (Sort), lọc dữ liệu (Filter), những hàm cơ sở tài liệu, bình chọn dữ liệu Khi nhập. Mời các bạn thuộc xem thêm.
Bạn đang xem: Tin học ứng dụng trong kinh doanh

*

Chương IICƠ SỞ DỮ LIỆU ̣ NÔI DUNG1. Khái niệm2. Sắp xếp tài liệu (Sort)3. Lọc dữ liệu (Filter)4. Các hàm cửa hàng dữ liệu5. Kiểm tra dữ liệu khi nhập 1. GIỚI THIÊU ̣Cơ sở dữ liêu(Database) ̣ ̣ ợp các thông tin là tâp h được tô ch ̉ ức theo môt cậ ́u trúc thống nhất ̣ nhằm phuc vu tô ̣ ́t nhất cho môt nhu câ ̣ ̀u knhì thác dữ liêu nào đó. ̣ 1. GIỚI THIÊU ̣Trong Excel, Cơ sở dữ liêu đ ̣ ược sắp xếp trên môt ̣ vùng hình chữ nhất (gồm ít nhất 2 hàng) cua bang ̉ ̉ ̣ tính theo quy đinh sau: ̉ ữ liêu,  Hàng đầu tiên ghi các tiêu đề cua d ̣  Từ hàng thứ hai trở đi chứa dữ liêu, tế bào ̣ ̃i mặt hàng ̣ ̉ là môt ban ghi (record) 1. GIỚI THIÊU ̣Lưu ý:  Tên trường phai là dang ký t ̉ ̣ ự, không được dùng số, công thức, đia chi ô… Nên đăt tên ̣ ̉ ̣ trường ngắn gon, không trùng lă ̣ ́p  Không nên có miền rỗng trong DataBase. ̣ NÔI DUNG1. Khái niệmét vuông. Sắp xếp dữ liệu (Sort) 2. SẮP XẾP DỮ LIÊU ̣ Khi xếp thứ tự 1 danh sách (CSDL), bắt buộc chọn vớ cả các cột, trừ cột STT(nếu có) để tránh mất tính chính xác dữ liệu. DS không có tên trường thì tên cột sẽ thay gắng. Trường qui định cách xếp máy trường đoản cú hotline là khoá. Có thể định tối đa 3 khoá.  2. SẮP XẾP DỮ LIỆUCách thực hiên: ̣ ̣  b1: Chon vùng dữ liêu câ ̣ ̀n sắp xếp.  b2: Mở muc chon ̣ ̣ Data Sort... , ̣ xuất hiên hôp ̣ ̣ thoai Sort 2. SẮP XẾP DỮ LIỆUChọn khoá thứ tuyệt nhất Sắp xếp tăng dần Sắp xếp giảm  Ko có dòng Dòng đầu là tên trường tên ngôi trường (sắp xếp cả (ko sắp đến dòng đầu) xếp) 2. SẮP XẾP DỮ LIỆU ̣ ̣ ̣Kích nút Options, xuất hiên hôp thoai OptionsSắp xếp có phân biệt chữ hoa Xếp từ trên xuống dướiXếp từ trái sang đề xuất ̣ NÔI DUNG1. Khái niệmét vuông. Sắp xếp dữ liệu (Sort)3. Lọc dữ liệu (Filter) 3. LỌC DỮ LIỆUMicrosoft Excel cung cấp cho người dùng nhị công cụ để lọc dữ liêu, ̣  AutoFilter và  Advanced Filter 3. LỌC DỮ LIỆUAutofilter  Chọn miền CSDL gồm cả dòng tên trường  Menu Data/Filter/AutoFilter, ô tên trường tất cả đầu mũi tên thả xuống của vỏ hộp danh sách 3. LỌC DỮ LIỆUKích chuột vào đó, có danh sách thả xuống:  All: để hiện lại mọi bản ghi  Top 10…: các cực hiếm lớn số 1 (hoặc nhỏ dại nhất)  Custom…: tự định điều kiện lọc  Các giá trị của cột 3. LỌC DỮ LIỆU Nếu lựa chọn Custom… đã hiện hộp thoại Custom AutoFilter để người sử dụng tự định điều khiếu nại lọc: VD: Lọc phần đa phiên bản ghi thoả mãn số lượng SP bán ra vào tháng 1 ở trong khoảng (120,400> 3. LỌC DỮ LIỆU ADVANCED FILTER  B1: Định miền điều kiện: • Dòng đầu ghi tên trường nhằm định ĐK, để ý phải tương đồng thương hiệu trường của miền cơ sở dữ liệu, tốt nhất là copy từ tên trường CSDL. • Các loại tiếp dưới ghi điều kiện: các ĐK thuộc chiếc là phxay AND, những ĐK khác dòng là phép OR. 3. LỌC DỮ LIỆU B2: Thực hiện lọcVào menu Data/Filter/Advanced Filter… Hiện KQ lọc tức thì tại miền dữ liệu Hiện KQ lọc ra nơi không giống Chọn miền DataBase Chọn miền ĐK Chọn miền hiện KQ Chỉ hiện 1 bản ghi vào số những KQ trùng lặp ̣ NÔI DUNG1. Khái niệm2. Sắp xếp dữ liệu (Sort)3. Lọc tài liệu (Filter)4. Các hàm cơ sở tài liệu 4. CÁC HÀM CSDL Đặc điểm chung: các hàm CSDL luôn có 3 đối số: Database, Field, Criteria  Database: Cơ sở dữ liệu  Field: trường cần tính toán, có thể khai báo số vật dụng tự trường trong CSDL hoặc tên ngôi trường.

Xem thêm: Chiến Tranh Đặc Biệt Là Gì, Tại Sao Cần Có Chiến Lược Chiến Tranh Đặc Biệt

 Criteria: vùng chứa điều kiện tính tân oán, ít độc nhất phải có 2 ô, 1 ô chứa tên trường và 1chứa điều kiện ngay bên dưới.  Điều kiện được đặt trên 1 hàng là điều khiếu nại VÀ(AND), khác hàng là điều kiện HOẶC (OR) 4. CÁC HÀM CSDL Hàm DAVERAGE  Cú pháp: DAVERAGE (database,field,criteria)  Công dụng: tính giá trị trung bình của các ô vào cột field trong CSDL database thỏa mãn điều kiện ở vùng criteria  VD: