Trong bài này họ sẽ tìm hiểu Vậy Andehit với Xeton gồm công thức cấu trúc cụ thể như vậy nào, đặc điểm hóa học của andehit cùng xeton bao gồm gì khác với các hidrocacbon khác. Chúng đươc vận dụng vào nghành nghề gì và giải pháp điều chế Andehit - Xeton như vậy nào?

Tính chất hóa học của Andehit - Xeton. Công thức cấu trúc và bài bác tập nằm trong phần: CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

 I. Andehit là gì?

- Andehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử tất cả nhóm -CH=O link với cội hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của xeton

II. Công thức cấu tạo Andehit

Cấu chế tác của Andehit gồm những Nhóm -CH=O là nhóm chức andehit

Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng quát của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): hay được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường dùng khi viết bội nghịch ứng xẩy ra ở đội CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): thường dùng khi viết bội nghịch ứng cộng H2, cùng Br2,...

*
Mô hình đội aldehyd

III. Phân các loại Andehit

- Dựa theo kết cấu của nơi bắt đầu hiđrocacbon, tín đồ ta phân chia anđehit và xeton thành cha loại: no, ko no với thơm.

Ví dụ: CH3-CH=O thuộc nhiều loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc nhiều loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc một số loại xeton thơm,...

IV. Biện pháp gọi tên Andehit

a) Tên ráng thế

- Tên sửa chữa thay thế = tên hiđrocacbon khớp ứng + al

b) Tên thường

- Tên thường = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% call là: Fomalin tuyệt fomon.

V. Tính chất hóa học tập của Andehit

Tính chất hóa học đặc trưng nhất của Andehit đó là tác dụng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao ( làm phản ứng này dùng làm nhận biết Andehit ) hình như còn tác dụng với H2,Hn3....

a) Andehit tính năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản bội ứng của anđehit cùng với H2: Nếu nơi bắt đầu R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản bội ứng tráng bạc)

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- bội nghịch ứng chứng minh anđehit gồm tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit.

- riêng rẽ HCHO tất cả phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không có nối cha nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

- Các điểm lưu ý của phản nghịch ứng tráng gương của andehit:

+ nếu như nAg = 2nanđehit → anđehit trực thuộc loại đơn chức và không phải HCHO.

+ nếu như nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối kháng chức thì các thành phần hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- một số trong những loại hóa học khác cũng có công dụng tham gia phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản nghịch ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ những tạp chức bao gồm chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit gồm phản ứng oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- giả dụ đốt cháy anđehit nhưng mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc một số loại no, đối kháng chức, mạch hở.

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản nghịch ứng lão hóa không trả toàn

R(CHO)x + x/2O2 R(COOH)x

- Đối với việc oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định hình thức bảo toàn trọng lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao (andehit + Cu(OH)2)

R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để nhận biết Andehit.

* Chú ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được triển khai trong môi trường kiềm nên hoàn toàn có thể viết bội nghịch ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

e) Phản ứng với hỗn hợp Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- ví như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời phản nghịch ứng cùng Br2 vào liên kết pi đó.

VI. đặc điểm vật lý của Andehit

- đặc điểm vật lý của Andehit đó là các Andehit hầu hết là chất lỏng. Chỉ có HCHO, CH3CHO là hóa học khí.

Andehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp rộng Ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn nữa so với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử.

VII. Phương pháp Điều chế Andehit

a) thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- cộng H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O → CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền phù hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một vài phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O

CH4 + O2 → HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

VIII. Cách nhận biết Andehit

- tạo kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- sản xuất kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

- làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO làm phản ứng với dung dịch Brom có khí CO2 thoát ra).

IX. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được sử dụng chủ yếu đuối để chế tạo poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), cần sử dụng trong tổng thích hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- hỗn hợp 37 - 40% của fomandehit trong nước call là fomon giỏi fomalin dùng để ngâm xác rượu cồn vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu hèn để cấp dưỡng axit axetic.

X. Xeton là gì? danh pháp cùng câu thức kết cấu của xeton

- Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử có nhóm chức -C(=O)- link trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức kết cấu của xeton:

*

- bí quyết tổng quát của xeton đơn chức có dạng: R1-CO-R2

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

XI. Biện pháp gọi thương hiệu Xeton

a) Tên cụ thế

- Tên thay thế = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa điểm C trong nhóm teo + on

b) Tên cội - chức

- Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

XII. đặc thù hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 → R1-CHOH-R2 + H2

- Xeton không có phản ứng tráng gương, ko phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời cao, không làm mất màu dung dịch Brom như anđehit.

b) Phản ứng cố ở nơi bắt đầu hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

XIII.Cách Điều chế Xeton

- cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO → RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO → CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- thoái hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để phân phối axeton.

XIV. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng làm dung môi trong sản xuất những hóa chất.

- Axeton còn là chất đầu để tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng khác.

XV. Bài bác tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết công thức cấu trúc của những anđehit gồm công thức phân tử C4H8O và điện thoại tư vấn tên chúng.

* giải thuật bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong công thức phân tử C4H8O phải bao gồm nhóm chức andehit -CH=O, nhóm chức này links trực tiếp với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit gồm công thức phân tử C4H8O là:

CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* giải thuật bài 3 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình chất hóa học của dãy đưa hóa:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

2HCHO + O2 → 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% cùng 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và rung lắc đều cho tới khi lộ diện kết tuả. Đun rét phần hỗn hợp phía trên, thấy bao gồm kết tủa red color gạch của Cu2O. Lý giải hiện tượng thí nghiệm cùng viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn hễ thì gồm kết tủa đỏ gạch ốp xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic chức năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng trang bị % của anđehit axetic trong dung dịch sẽ dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, solo chức, mạch hở tác dụng với bội nghĩa nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bội nghĩa kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức kết cấu và hotline tên các anđehit.

*Lời giải bài bác 7 trang 203 SGK Hóa 11:

- Gọi bí quyết chung của anđehit là: (n≥0)

+ 2AgNO3 + 3NH3 → + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài xích ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có:

⇒ khối lượng trung bình của andehit:

(vậy n=1 và n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) và C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một trong những lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat vào NH3 đến khi phản ứng trọn vẹn thấy bao gồm 16,2 gam bạc bẽo kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính công suất của quy trình oxi hóa etilen.

* lời giải bài 8 trang 204 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản nghịch ứng:

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài bác ra, ta có: và

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ hiệu suất của phản nghịch ứng: % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở bao gồm phần trăm trọng lượng C cùng H lần lượt bởi 66,67% cùng 11,11% còn sót lại là O. Tỉ số tương đối của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X không chức năng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro hiện ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va hotline tên của hợp chất X?

* giải mã bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài bác ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- phương diện khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

Xem thêm: Xem Tử Vi Ngày 10 8 2018 Của 12 Con Giáp, Tử Vi Ngày 10/8/2018 Của 12 Con Giáp

- Gọi phương pháp phân tử của X là CxHyOz

- Ta gồm tỉ số:

⇒ Công thức đơn giản nhất của X là C4H8O

- Gọi công thức phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ phương pháp phân tử của X là C4H8O

b) X không chức năng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, khi chức năng với hiđro có mặt X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro ⇒ X là xeton

- CTCT và tên gọi của X là: : Etyl metyl xeton

Tính hóa chất của Andehit - Xeton. Công thức cấu tạo và bài tập được đăng trong thể loại giải hóa 11 được biên soạn theo SGK hóa lớp 11 new nhất. Được hướng dẫn soạn bởi những thầy giáo viên dạy tốt tư vấn, giả dụ thấy tuyệt hãy share và phản hồi để nhiều bạn khác tiếp thu kiến thức cùng.