Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi E-Mail bài bác này

 Công nghiệp biết tin vẫn và vẫn là 1 trong những chắt lọc công việc và nghề nghiệp cuốn hút so với nhiều bạn tphải chăng. Tìm đọc triển vọng về nghề này tại Úc với học tập một vài bí quyết diễn đạt trong giờ đồng hồ Anh thông qua đoạn đối thoại dưới.quý khách hàng đang xem: To some extent là gì

Dave Bowley là Chuyên Viên tư vấn technology công bố tại Melbourne. Chuyên ngành của anh là thiết kế với xây dựng khối hệ thống technology công bố. Anh tất cả bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin và dịch vụ thương mại từ bỏ Đại học Monash và làm việc trong lĩnh vực này rộng chục năm qua.

Bạn đang xem: To some extent nghĩa là gì

Anh cho thấy ngành technology công bố trên nước Australia phát triển chậm lại tí đỉnh vào thời gian qua tuy nhiên vẫn còn đó tương đối nhiều cơ hội câu hỏi có tác dụng trên phía trên. Anh khulặng các bạn tphải chăng ao ước thao tác làm việc trong lĩnh vực này là nên thông thạo nghệ thuật, mặc dù năng lực giao tiếp không hề thua kém phần đặc biệt.


*

Dave sầu Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take to become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system design. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University & has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want lớn break inlớn the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to do quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT tư vấn khổng lồ writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required lớn vì.

LILY YAN: So why did you choose lớn get inkhổng lồ this industry at (in) the first place? Why did you choose khổng lồ study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, & fairly easy to lớn vị as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared to, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place khổng lồ be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to lớn get in(to) now, like is it getting really competitive sầu, lượt thích you need khổng lồ have sầu really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to lớn be lucky to a certain extent. But certainly the more you can bởi vì lớn maximise your chances of getting a good job… like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone like you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented khổng lồ a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depkết thúc on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, to lớn IT support, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vì.’

Cụm từ "depover on" giỏi "depover upon" có nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekover or not will depkết thúc on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động tự ‘burgeon’ tất cả nghĩa cải cách và phát triển với tốc độ nhanh. Trong ví dụ bên trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính trường đoản cú và có nghĩa tựa như.

bring up

‘Fairly easy to lớn do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn từ ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục vào một hoàn cảnh/môi trường thiên nhiên làm sao kia, nói, đưa ra, hay ói ói. Động tự nghỉ ngơi thời thừa khứ đọng với vượt khđọng dứt của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among mỏi participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ bỏ ‘upbringing’ Tức là sự nuôi chăm sóc, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to lớn be.’

Cụm trường đoản cú "quieten down" Tức là làm điều gì hay vật gì trnghỉ ngơi đề xuất yên ắng. Động trường đoản cú ‘quieten’ bao gồm nghĩa gần giống với ‘quiet’để chỉ hành động làm cho êm, có tác dụng nhẹ, nín , vỗ về.

‘Quieten’ là nước ngoài cồn tự, đi cùng với vấp ngã ngữ tức là làm dòng gì/ vật dụng gì lặng ngắt.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội động từ, không tồn tại té ngữ đi cùng, ‘quieten’có nghĩa là có tác dụng cái gì, ai đó yên tâm rộng, yên ổn ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Crúc ý vào giờ Anh Mỹ, "quiet down" được dùng phổ biến rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Tính tự ‘lucrative’ có nghĩa là bổ ích nhuận thu hút, to bngơi nghỉ.

‘It’s a lucrative business.’

lớn a certain extent

‘But you have sầu lớn be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở một mức độ làm sao kia. Một số bí quyết miêu tả tương tự như là "lớn some extent", "khổng lồ some degree" tốt "khổng lồ a degree".

Xem thêm: Tính Tự Lập Là Gì ? Tại Sao Phải Cần Tính Tự Lập Nghị Luận Về Tính Tự Lập Hay Nhất (16 Mẫu)

‘It’s true to a certain extent, but we need to lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say to lớn a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vì khổng lồ maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội đụng từ ‘maximise’ tức là cách tân và phát triển ở mức buổi tối nhiều.

‘Going khổng lồ a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to rethành viên your English vocab."