tướng mạo Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho nhỏ Yêu coi NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học tập Bói tênGieo QuẻPhong Thủy


Bạn đang xem: Tử vi xem tướng 2019

*
XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM KỶ HƠI 2019
Hiện gồm 2 phần xem phong thủy năm Kỷ Hợi 2019, phần 1 coi sơ lược tử vi phong thủy năm Kỷ Hợi 2019 vì chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất tử vi phong thủy năm Kỷ Hợi 2019 bởi Vương Dung Cơ luận giải. Qúy vị có thể chọn xem một trong các hai phần hoặc coi cả hai rồi tổng đúng theo lại bởi vì hai phần lời bàn có thể khác nhau.

1.

Xem thêm: Xem Bói Tử Vi Nữ Tuổi Quý Mão Năm 2018 Nữ Mạng Tuổi Quý Mão Sinh Năm 1963

Tử vi Năm Kỷ Hợi 2019

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 24 tuổiBính Tý - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Bính Tý -Nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Giáp Tý 36 tuổiGiáp Tý - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Giáp Tý - thiếu phụ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Nhâm Tý 48 tuổiNhâm Tý - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm Tý - con gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Canh Tý 60 tuổiCanh Tý - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Canh Tý - cô gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
SửuĐinh Sửu 23 tuổiĐinh Sửu - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019 Đinh Sửu- chị em Mạng - Kỷ Hợi 2019
Ất Sửu 35 tuổiẤt Sửu - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Ất Sửu - nàng Mạng - Kỷ Hợi 2019
Quý Sửu 47 tuổiQuý Sửu - nam giới Mạng - Kỷ Hợi 2019Quý Sửu - phái nữ Mạng- Kỷ Hợi 2019
Tân Sửu 59 tuổiTân Sửu - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Tân Sửu - thanh nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
DầnMậu dần 22 tuổiMậu dần - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Mậu dần - người vợ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Bính dần 34 tuổiBính dần - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Bính dần - nữ giới Mạng - Kỷ Hợi 2019
Giáp dần dần 46 tuổiGiáp dần dần - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Giáp dần dần - thiếu nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Nhâm dần dần 58 tuổiNhâm dần dần - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm dần dần - bạn nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Canh dần 70 tuổiCanh dần dần - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Canh dần dần - nàng Mạng - Kỷ Hợi 2019
MẹoĐinh Mẹo 33 tuổiĐinh Mẹo - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Đinh Mẹo - nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Ất Mẹo 45 tuổiẤt Mẹo - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Ất Mẹo - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Quý Mẹo 57 tuổiQuý Mẹo- nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Quý Mẹo - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Tân Mẹo 69 tuổiTân Mẹo - nam giới Mạng - Kỷ Hợi 2019Tân Mẹo - đàn bà Mạng - Kỷ Hợi 2019
Kỷ Mẹo 21 tuổiKỷ Mẹo - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Kỷ Mẹo - nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
ThìnCanh Thìn trăng tròn tuổi Canh Thìn - nam mạng - Kỷ Hợi 2019 Canh Thìn - nữ giới Mạng - Kỷ Hợi 2019
Mậu Thìn 32 tuổiMậu Thìn - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Mậu Thìn - chị em Mạng - Kỷ Hợi 2019
Bính Thìn 44 tuổiBính Thìn - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Bính Thìn - cô gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Giáp Thìn 56 tuổiGiáp Thìn - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Giáp Thìn - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Nhâm Thìn 68 tuổiNhâm Thìn - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm Thìn phái nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
TỵTân Tỵ 19 tuổiTân Tỵ - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Tân Tỵ - phái nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Kỷ Tỵ 31 tuổiKỷ Tỵ - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Kỷ Tỵ - cô gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Đinh Tỵ 43 tuổiĐinh Tỵ - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Đinh Tỵ - nàng Mạng - Kỷ Hợi 2019
Ất Tỵ 55 tuổiẤt Tỵ - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Ất Tỵ - thiếu nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Quý Tỵ 67 tuổiQuý Tỵ - nam mạng - Kỷ Hợi 2019Quý Tỵ - cô bé Mạng - Kỷ Hợi 2019
NgọNhâm Ngọ 18 tuổiNhâm Ngọ - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm Ngọ - người vợ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Canh Ngọ 30 tuổiCanh Ngọ - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Canh Ngọ - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Mậu Ngọ 42 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Mậu Ngọ - cô gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Bính Ngọ 54 tuổiBính Ngọ - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Bính Ngọ - phái nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Giáp Ngọ 66 tuổiGiáp Ngọ - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Giáp Ngọ - thanh nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
MùiQúy mùi 17 tuổiQúy hương thơm - nam mạng - Kỷ Hợi 2019Qúy mùi hương - con gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Tân mùi hương 29 tuổiTân mùi - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Tân mùi - thiếu nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Kỷ mùi 41 tuổiKỷ mùi - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Kỷ hương thơm - nàng Mạng - Kỷ Hợi 2019
Đinh mùi hương 53 tuổiĐinh mùi - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Đinh mùi - thiếu phụ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Ất hương thơm 65 tuổiẤt mùi - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Ất hương thơm - bạn nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
ThânNhâm Thân 28 tuổiNhâm Thân - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm Thân - cô gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Canh Thân 40 tuổiCanh Thân - nam giới Mạng - Kỷ Hợi 2019Canh Thân - thanh nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Mậu Thân 52 tuổiMậu Thân - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Mậu Thân - nàng Mạng - Kỷ Hợi 2019
Bính Thân 64 tuổiBính Thân - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Bính Thân - chị em Mạng - Kỷ Hợi 2019
DậuQuý Dậu 27 tuổiQuý Dậu - phái nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Quý Dậu - con gái Mạng - Kỷ Hợi 2019
Tân Dậu 39 tuổiTân Dậu - nam giới Mạng - Kỷ Hợi 2019Tân Dậu - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Kỷ Dậu 51 tuổiKỷ Dậu - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Kỷ Dậu - đàn bà Mạng - Kỷ Hợi 2019
Đinh Dậu 63 tuổiĐinh Dậu - phái mạnh mạng - Kỷ Hợi 2019Đinh Dậu - người vợ Mạng - Kỷ Hợi 2019
TuấtGiáp Tuất 26 tuổiGiáp Tuất - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Giáp Tuất - nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Nhâm Tuất 38 tuổiNhâm Tuất - nam Mạng - Kỷ Hợi 2019Nhâm Tuất - chị em Mạng - Kỷ Hợi 2019
Canh Tuất 50 tuổiCanh Tuất - nam mạng - Kỷ Hợi 2019Canh Tuất - nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Mậu Tuất 62 tuổiMậu Tuất - nam mạng - Kỷ Hợi 2019Mậu Tuất - thiếu nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
HợiẤt Hợi 25 tuổiẤt Hợi - nam giới Mạng - Kỷ Hợi 2019Ất Hợi - thanh nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Quý Hợi 37 tuổiQuý Hợi - phái mạnh Mạng - Kỷ Hợi 2019Quý Hợi - phụ nữ Mạng - Kỷ Hợi 2019
Tân Hợi 49 tuổiTân Hợi - nam giới mạng - Kỷ Hợi 2019Tân Hợi - chị em Mạng - Kỷ Hợi 2019
Kỷ Hợi 61 tuổiKỷ Hợi - phái nam mạng - Kỷ Hợi 2019Kỷ Hợi - đàn bà Mạng - Kỷ Hợi 2019

2. Thái Ất tử vi Kỷ Hợi 2019

Tuổi Năm sinh phái mạnh mạng đàn bà mạng
1948 Xem tử vi tuổi Mậu Tý năm 2019 Xem phong thủy tuổi Mậu Tý năm 2019
1960 Xem phong thủy tuổi Canh Tý năm 2019 Xem phong thủy tuổi Canh Tý năm 2019
1972 Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý năm 2019 Xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2019
1984 Xem tử vi tuổi sát Tý năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi ngay cạnh Tý năm 2019
1996 Xem tử vi tuổi Bính Tý năm 2019 Xem phong thủy tuổi Bính Tý năm 2019
Sửu 1949 Xem phong thủy tuổi Kỷ Sửu năm 2019 Xem phong thủy tuổi Kỷ Sửu năm 2019
1961 Xem phong thủy tuổi Tân Sửu năm 2019 Xem tử vi tuổi Tân Sửu năm 2019
1973 Xem tử vi phong thủy tuổi Quý Sửu năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Quý Sửu năm 2019
1985 Xem tử vi phong thủy tuổi Ất Sửu năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Ất Sửu năm 2019
1997 Xem tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2019 Xem phong thủy tuổi Đinh Sửu năm 2019
Dần 1950 Xem tử vi phong thủy tuổi Canh dần năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Canh dần dần năm 2019
1962 Xem phong thủy tuổi Nhâm dần dần năm 2019 Xem tử vi tuổi Nhâm dần dần năm 2019
1974 Xem tử vi tuổi gần cạnh Dần năm 2019 Xem tử vi tuổi gần kề Dần năm 2019
1986 Xem phong thủy tuổi Bính dần năm 2019 Xem tử vi tuổi Bính dần dần năm 2019
1998 Xem phong thủy tuổi Mậu dần dần năm 2019 Xem phong thủy tuổi Mậu dần dần năm 2019
Mão 1951 Xem phong thủy tuổi Tân Mão năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Tân Mão năm 2019
1963 Xem tử vi phong thủy tuổi Quý Mão năm 2019 Xem phong thủy tuổi Quý Mão năm 2019
1975 Xem tử vi tuổi Ất Mão năm 2019 Xem phong thủy tuổi Ất Mão năm 2019
1987 Xem tử vi tuổi Đinh Mão năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh Mão năm 2019
1999 Xem tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2019 Xem phong thủy tuổi Kỷ Mão năm 2019
Thìn 1952 Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn năm 2019 Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn năm 2019
1964 Xem tử vi tuổi gần cạnh Thìn năm 2019 Xem tử vi tuổi tiếp giáp Thìn năm 2019
1976 Xem phong thủy tuổi Bính Thìn năm 2019 Xem phong thủy tuổi Bính Thìn năm 2019
1988 Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Mậu Thìn năm 2019
2000 Xem tử vi tuổi Canh Thìn năm 2019 Xem phong thủy tuổi Canh Thìn năm 2019
Tỵ 1953 Xem tử vi phong thủy tuổi Quý Tỵ năm 2019 Xem tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2019
1965 Xem phong thủy tuổi Ất Tỵ năm 2019 Xem phong thủy tuổi Ất Tỵ năm 2019
1977 Xem phong thủy tuổi Đinh Tỵ năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh Tỵ năm 2019
1989 Xem phong thủy tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2019
2001 Xem tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2019 Xem phong thủy tuổi Tân Tỵ năm 2019
Ngọ 1954 Xem tử vi tuổi tiếp giáp Ngọ năm 2019 Xem tử vi tuổi gần kề Ngọ năm 2019
1966 Xem phong thủy tuổi Bính Ngọ năm 2019 Xem tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2019
1978 Xem phong thủy tuổi Mậu Ngọ năm 2019 Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2019
1990 Xem tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 Xem tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019
2002 Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2019 Xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ năm 2019
Mùi 1955 Xem phong thủy tuổi Ất hương thơm năm 2019 Xem phong thủy tuổi Ất hương thơm năm 2019
1967 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh hương thơm năm 2019 Xem tử vi tuổi Đinh mùi hương năm 2019
1979 Xem phong thủy tuổi Kỷ mùi năm 2019 Xem tử vi tuổi Kỷ mùi hương năm 2019
1991 Xem tử vi phong thủy tuổi Tân mùi hương năm 2019 Xem tử vi tuổi Tân hương thơm năm 2019
2003 Xem tử vi phong thủy tuổi Quý mùi năm 2019 Xem phong thủy tuổi Quý mùi hương năm 2019
Thân1956Xem tử vi phong thủy tuổi Bính Thân năm 2019Xem tử vi tuổi Bính Thân năm 2019
1968Xem phong thủy tuổi Mậu Thân năm 2019Xem tử vi phong thủy tuổi Mậu Thân năm 2019
1980Xem phong thủy tuổi Canh Thân năm 2019Xem phong thủy tuổi Canh Thân năm 2019
1992Xem phong thủy tuổi Nhâm Thân năm 2019Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Thân năm 2019
2004Xem tử vi phong thủy tuổi ngay cạnh Thân năm 2019Xem phong thủy tuổi gần kề Thân năm 2019
Dậu 1957 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh Dậu năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh Dậu năm 2019
1969 Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Kỷ Dậu năm 2019
1981 Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Tân Dậu năm 2019
1993 Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2019 Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2019
2005 Xem phong thủy tuổi Ất Dậu năm 2019 Xem tử vi tuổi Ất Dậu năm 2019
Tuất 1958 Xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 Xem phong thủy tuổi Mậu Tuất năm 2019
1970 Xem phong thủy tuổi Canh Tuất năm 2019 Xem phong thủy tuổi Canh Tuất năm 2019
1982 Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tuất năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tuất năm 2019
1994 Xem phong thủy tuổi gần kề Tuất năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi gần kề Tuất năm 2019
2006 Xem phong thủy tuổi Bính Tuất năm 2019 Xem phong thủy tuổi Bính Tuất năm 2019
Hợi 1947 Xem phong thủy tuổi Đinh Hợi năm 2019 Xem tử vi phong thủy tuổi Đinh Hợi năm 2019
1959 Xem tử vi phong thủy tuổi Kỷ Hợi năm 2019 Xem phong thủy tuổi Kỷ Hợi năm 2019
1971 Xem tử vi tuổi Tân Hợi năm 2019 Xem phong thủy tuổi Tân Hợi năm 2019
1983 Xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2019 Xem phong thủy tuổi Quý Hợi năm 2019
1995 Xem tử vi tuổi Ất Hợi năm 2019 Xem tử vi tuổi Ất Hợi năm 2019